Hoạt động >> Hoạt động khác

VRA: Làm việc với Cục Xúc tiến thương mại

13/06/2022

Với mục tiêu tiếp tục tăng cường kết nối với Bộ, ngành để hỗ trợ phối hợp thực hiện nhiệm vụ và chức năng về các nội dung bổ trợ song phương giữa Hiệp hội với các cơ quan Bộ ngành Trung ương, ngày 26/5/2022, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) đã có buổi làm việc với Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) thuộc Bộ Công Thương tại Hà Nội. Chủ trì buổi làm việc có Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch VRA và ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục XTTM cùng Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký VRA và các đại diện phòng,  trung tâm trực thuộc Cục.  


Tại buổi làm việc, Tổng Thư ký VRA đã báo cáo các hoạt động trọng tâm của VRA trong năm. Về công tác XTTM, bên cạnh các chương trình truyền thống đã được thực hiện hiệu quả trong các năm qua, kế hoạch của VRA trong giai đoạn 2022-2025 sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng hình ảnh nhận diện của “Cao su Việt Nam” chuẩn mực về chất lượng và uy tín, đáp ứng theo xu hướng phát triển bền vững của thị trường, từ đó, từng bước góp phần phát triển Thương hiệu ngành Cao su Việt Nam. Đồng thời, VRA cũng đề xuất những nội dung cần sự phối hợp và hỗ trợ từ các phòng, ban chuyên môn của Cục XTTM như kết nối với các thương vụ, tổ chức quốc tế tại nước ngoài trong các hoạt động phát triển thị trường, sản phẩm và pháp lý thương mại; Hỗ trợ phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” (NHCN) gắn liền với Thương hiệu quốc gia Việt Nam…

Theo chức năng nhiệm vụ, các phòng chuyên môn và trung tâm của Cục XTTM đã đưa ra một số đề xuất phối hợp như tư vấn thị trường, đào tạo nâng cao năng lực về phát triển sản phẩm, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp tại các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, tận dụng thương mại điện tử trong hoạt động XTTM, hỗ trợ tham gia triển lãm trong và ngoài nước… Liên quan đến NHCN “Cao su Việt Nam”, Cục XTTM đề nghị VRA chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn và có tính định hướng đối với hoạt động tuyên truyền và quảng bá để được hỗ trợ từ Chương trình XTTM quốc gia. Đồng thời, Cục XTTM sẽ đưa NHCN của VRA vào chương trình quảng bá trong năm 2022.    
Chủ tịch VRA Trần Ngọc Thuận khẳng định VRA sẽ xây dựng các hoạt động XTTM cụ thể và đa kênh phù hợp với đặc thù của Hội viên, tăng cường phối hợp với hệ thống thương vụ nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài trong nước. Ngoài ra, VRA sẽ đưa Chuyển đổi số vào hoạt động trọng điểm năm 2022 để hỗ trợ Hội viên thực hiện hiệu quả. Cục trưởng Cục XTTM Vũ Bá Phú đánh giá cao các hoạt động của VRA và đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu ngành hàng, vừa là nhận diện doanh nghiệp vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm và uy tín thương mại. Lãnh đạo Cục XTTM nhấn mạnh VRA cần phải tích cực chủ động yêu cầu các cơ quan Bộ, ngành có liên quan tham gia hỗ trợ cho hoạt động hiệp hội và ngành hàng. Cục XTTM luôn sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ VRA trong khuôn khổ phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.
Kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo VRA và Cục XTTM thống nhất sẽ ký kết Quy chế phối hợp về các nội dung hỗ trợ hoạt động XTTM cấp ngành và quốc gia, hỗ trợ phát triển NHCN “Cao su Việt Nam” thông qua các kênh của chương trình Thương hiệu quốc gia và bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa cấp Nhà nước. Quy chế này là cơ sở để hai bên tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong hoạt động XTTM và phát triển ngành cao su theo hướng bền vững.
Văn phòng HHCSVN (Hồng Vân)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>