Hoạt động

Số tay "Hướng dẫn các yêu cầu của VNTLAS trong chuỗi cung gỗ cao su tiểu điền"

11/03/2022

Sổ tay “Xây dựng hướng dẫn về các yêu cầu của VNTLAS cho các nhà sản xuất gỗ cao su tiểu điền với hướng dẫn cho VRA” là sản phẩm của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) phối hợp với các chuyên gia tư vấn thực hiện trong nội dung của Dự án “Thúc đẩy sự tuân thủ Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp (VNTLAS) trong ngành cao su Việt Nam” được tài trợ bởi Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) với sự đồng thuận của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Sổ tay này đưa ra những hướng dẫn cho hộ tiểu điền thực hiện các yêu cầu của VNTLAS và hướng dẫn cho VRA trong việc kiểm tra giám sát chuỗi cung ứng cho gỗ cao su có nguồn gốc từ rừng trồng trong nước. Bộ hồ sơ được phát triển từ các yêu cầu của VNTLAS và qui định của Việt Nam trong hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp, là cơ sở để cá nhân và tổ chức trồng, chế biến, kinh doanh gỗ cao su chuẩn bị hồ sơ thực hiện trách nhiệm giải trình khi cần thiết. 
Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân và tổ chức đã hỗ trợ, góp ý cho hướng dẫn về các yêu cầu của VNTLAS cho các nhà sản xuất gỗ cao su tiểu điền với hướng dẫn cho VRA áp dụng cho gỗ cao su có nguồn gốc từ rừng trồng trong nước được cụ thể và đầy đủ.
Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết.


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>