Hoạt động

TÀI LIỆU HỘI THẢO KỸ THUẬT DỰ ÁN “THÚC ĐẨY SỰ TUÂN THỦ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP TRONG NGÀNH CAO SU VIỆT NAM”

07/04/2021

TÀI LIỆU HỘI THẢO KỸ THUẬT DỰ ÁN “THÚC ĐẨY SỰ TUÂN THỦ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP TRONG NGÀNH CAO SU VIỆT NAM”
·         Thời gian: 08g30, ngày 31/3/2021
·         Địa điểm: Nhà khách 165 (165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP. HCM)
Vui lòng nhấn vào link đính kèm
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>