Hoạt động

Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 127/2007/NĐ-CP về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

12/01/2017

Ngày 25/11/2016, Văn phòng Hiệp hội Cao su đã cử đại diện tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số Điều Nghị định 127/2007/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là NĐ 127) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức. 


 Tham dự hội thảo gồm có ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục TCĐLCL; ông Nguyễn Văn Khôi – Phó Vụ trưởng Vụ tiêu chuẩn, Tổng cục TCĐLCL; cùng đại diện một số doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng như chỉ đạo của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã đặt ra yêu cầu đối với việc phải rà soát, sửa đổi lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước. Do đó, Tổng cục TCĐLCL đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung NĐ 127. Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp từ các cơ quan và tổ chức có liên quan để hoàn thiện Dự thảo 7 của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 127.
Ông Nguyễn Văn Khôi cho biết NĐ 127 đã bộc lộ một số hạn chế như: đối tượng điều chỉnh quy chuẩn Việt Nam thường bị chia nhỏ, manh mún, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế (hiện có trên 640 quy chuẩn); phân công thẩm quyền xây dựng, ban hành quy chuẩn giữa các Bộ, ngành không còn phù hợp; có sự trùng lặp đối tượng, thẩm quyền ban hành quy chuẩn giữa một số Bộ quản lý chuyên ngành. Vì vậy, việc sửa đổi NĐ 127 là cần thiết khi các hiệp định FTA mà Việt Nam ký kết (AEC, EVFTA, Việt Nam – Liên minh Á Âu, Việt Nam – Hàn Quốc, RCEP…) quy định thông thoáng về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thúc đẩy xã hội hóa, mở rộng quyền tham gia của khu vực tư nhân.
Việc sửa đổi sẽ hướng đến việc đảm bảo tuân thủ theo các cam kết, quy định trong các FTA về loại bỏ rào cản kỹ thuật, tập trung sửa đổi các điều khoản không phù hợp thực tế nhằm khắc phục vướng mắc, khó khăn trong quản lý Nhà nước, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (TD)    
Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục TCĐLCL – phát biểu khai mạc hội thảo
  


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>