Hoạt động

Về việc triển khai cuộc khảo sát nhanh về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19 của TCHQ

04/10/2021

Hiệp hội Cao su Việt Nam nhận được văn bản số 4654TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai cuộc khảo sát nhanh, tổng hợp ý kiến doanh nghiệp về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hiệp hội thông tin và khuyến khích Quý Hội viên tham gia thực hiện khảo sát, nhằm chia sẻ các nhận định về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cụ thể cùng các kiến nghị trong bối cảnh đại dịch.

Quý Hội viên vui lòng cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát qua mạng (online) trước ngày 7/10/2021. Quý Hội viên có thể truy cập phiếu khảo sát qua các cách sau:
Truy cập đường dẫn bằng cách chọn, sao chép và dán đường dẫn vào trình duyệt web đang sử dụng (Google Chrome, Internet Explorer, v.v) tại đây.
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>