Thông tin hội viên

Thông báo tuyển sinh Cao học Đợt 1 năm 2018 của Viện Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

01/02/2018

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/02/2014, căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016-2021. 


 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước theo các chương trình đào tạo (danh mục chi tiết theo file đính kèm)

1. Hình thức và thời gian đào tạo: Hệ tập trung đào tạo theo học chế tín chỉ từ 1-2 năm.
2. Định hướng đào tạo: Nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, thi tuyển
4. Đăng ký dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển online trên mục Tuyển sinh tại địa chỉ website http://sdh.hust.edu.vn
5. Kế hoạch học bổ sung và thi tuyển:
-        Lịch học bổ sung (dành cho đối tượng phải học bổ sung): từ ngày 08/01/2018 – 11/02/2018
-        Lịch thi tuyển sinh (dành cho đối tượng thi tuyển): từ ngày 23/03/2018 đến 25/03/2018
-        Lịch phỏng vấn (dành cho đối tượng xét tuyển): từ ngày 26/03/2018 đến 31/03/2018 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Các Hội viên, doanh nghiệp có quan tâm và cần biết thêm chi tiết vui lòng xem thêm thông báo tại địa chỉ:
Viện Đào tạo sau đại học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Điện thoại: 024 – 38692115 nối máy 103, 105
(Đính kèm Thông báo tuyển sinh, danh mục chuyên ngành học, hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự tuyển)
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>