Thông tin

Hiệp hội Cao su Việt Nam đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”

21/07/2015

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ -Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/ Viet Nam Rubber” (logo “Cao su Việt Nam – Chất lượng và Uy tín“, “Viet Nam Rubber – Quality & Prestige”) theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23760, Quyết định số 77168/QĐ-SHTT ngày 22/12/2014, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (03/10/2013).


Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” được sử dụng trên các sản phẩm cao su Việt Nam được doanh nghiệp cam kết đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng và về các lĩnh vực khác liên quan đang áp dụng trong ngành cao su Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp và phát triển thương hiệu Cao su Việt Nam thành thương hiệu mạnh.

Những nhóm sản phẩm được xét chọn mang Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”  gồm 11 nhóm theo bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ (nhóm: 07, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28), chia thành 3 nhóm sản phẩm là: (1) nguyên liệu cao su thiên nhiên; (2) Sản phẩm công nghiệp cao su; và (3) Sản phẩm gỗ cao su.   
Hội viên của Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/ Viet Nam Rubber” đối với những sản phẩm đáp ứng các điều kiện của Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/ Viet Nam Rubber”  (do Hiệp hội Cao su Việt Nam ban hành) sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu theo thỏa thuận giữa Hiệp hội và doanh nghiệp.
Chương trình sử dụng Nhãn hiệu “Cao su Việt Nam” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Hiệp hội Cao su Việt Nam. Hiệp hội sẽ thông tin và hướng dẫn chi tiết về quy trình thực hiện, các điều kiện cũng như quyền lợi của doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước về Chương trình sử dụng Nhãn hiệu để đạt được mục tiêu đề ra: đảm bảo chất lượng, nâng cao uy tín của doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm cao su ở Việt Nam và vị trí của ngành cao su Việt Nam trên trường quốc tế.
Đây là một trong những bước khởi đầu của Hiệp hội Cao su Việt Nam nhằm xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam trong thời gian sắp đến.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Bích Vân, Hoa Trần)  


Quay về