Thông tin

Nhãn hiệu chứng nhận CAO SU VIỆT NAM được đăng ký bảo hộ tại Đài Loan từ tháng 10 năm 2016

18/04/2017

Hiệp hội Cao su Việt Nam là chủ sở hữu của Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” (Nhãn hiệu) số 237640 theo Quyết định số 77168/QĐ-CSHTT ngày 22/12/2014 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. 


Đây là cơ sở pháp lý cần thiết để Hiệp hội và Hội viên hướng đến việc xây dựng và phát triển bền vững Thương hiệu ngành Cao su Việt Nam trên tiêu chí đảm bảo chất lượng sản phẩm và sản xuất từ các doanh nghiệp có uy tín trong kinh doanh, có trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

Thành công trong việc đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tại Việt Nam, Hiệp hội tiếp tục tiến hành đăng ký quốc tế để bảo vệ quyền sở hữu Nhãn hiệu tại một số thị trường cao su trọng điểm.

Ngày 07/01/2016, Hiệp hội đã nộp đơn đăng ký tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Đài Loan và được tiếp nhận với số đơn là 105000976. Đến ngày 16/10/2016, Nhãn hiệu “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Đài Loan cấp giấy chứng nhận số 01797831, có thời hạn 10 năm đến năm 2026 và có thể gia hạn.

Hiệp hội Cao su Việt Nam 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>