Thông tin

VRA tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber”

22/02/2017

 Trong năm 2016, Hiệp hội đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký đợt 1 và cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber" cho 22 sản phẩm đạt tiêu chí của Hiệp hội về chất lượng và uy tín của 11 nhà máy thuộc 6 Hội viên, gồm: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty CP Cao su Hàng Gòn, Công ty CP Cao su Phước Hòa và Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.


 Năm 2017, Hiệp hội sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 kế hoạch thẩm định và cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber". Để được quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber" cho các sản phẩm cao su thiên nhiên đạt tiêu chí của Hiệp hội về chất lượng và uy tín, các Hội viên quan tâm gửi hồ sơ đăng ký (theo danh mục tài liệu đính kèm) về Hiệp hội Cao su Việt Nam trước ngày 30/5/2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký, các biểu mẫu liên quan, quy chế quản lý, sử dụng và quy trình thẩm định, vui lòng liên hệ Ban Tư vấn (0903 383 564) hoặc Văn phòng Hiệp hội (08.3932 2605).
Hiệp hội Cao su Việt Nam 


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>