Thông tin

Xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 2 tháng đầu năm 2016

07/04/2016

 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 02/2016 ước đạt 52.035 tấn với giá trị khoảng 57,7 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.109 USD/tấn. 


 So với tháng trước (01/2016), xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 44,8% về lượng, giảm 45,6% về giá trị và giá tiếp tục giảm nhẹ 1,6%. Thị trường tiêu thụ chậm và thời điểm nghỉ Tết đã làm số ngày giao dịch trong tháng 2 giảm, ảnh hưởng nhiều đến lượng cao su xuất khẩu.

Tính đến hết tháng 02 năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 146.271 tấn với giá trị khoảng 163,8 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.120 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 10% về lượng nhưng giảm 13,5% về giá trị và giảm 21,3% về giá.
Chủng loại cao su thiên nhiên được xuất khẩu trong tháng 02/2016 nhiều nhất là cao su nhóm mã HS 400280 (hỗn hợp cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp với thành phần cao su thiên nhiên chiếm tỷ lệ lớn) đạt 20.421 tấn chiếm 39,2% về lượng, trị giá 22,2 triệu USD. Kế đến là cao su khối SVR 3L đạt 8.470 tấn (16,3%), giảm 51,7% so với tháng trước. Trong tháng 2/2016, cao su hỗn hợp có thành phần cao su thiên nhiên chiếm hơn 88%, thuộc nhóm mã HS 4005 (cao su hỗn hợp), có lượng xuất khẩu bằng 0.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 77.431 tấn, chiếm 52,9% tổng lượng xuất khẩu (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 86 triệu USD (giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Ấn Độ đạt 9.923 tấn (thị phần 6,8%, giảm 14,5% so với cùng kỳ) và Đức 7.931 tấn (thị phần 5,4%, tăng 96,2%).
Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường trong 2 tháng đầu năm 2016
Viet Nam's NR export by market in the first two months of 2016
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan
Ghi chú: Số liệu thống kê sơ bộ chỉ để tham khảo. Doanh nghiệp có ý kiến phản hồi vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
 
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>