Thông tin

Bộ KH và CN công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su

08/09/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực cao su theo Quyết định số 3747/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014. Theo đó, các tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng kể từ ngày ký như sau:  


 

1.

TCVN 6088-1:2014
ISO 248-1:2011

Cao su thô - Xác định hàm lượng chất bay hơi - Phần 1: Phương pháp cán nóng và phương pháp tủ sấy

2.

TCVN 6088-2:2014
ISO 248-2:2012

Cao su thô - Xác định hàm lượng chất bay hơi - Phần 2: Phương pháp nhiệt - trọng lượng sử dụng thiết bị phân tích tự động có bộ phận sấy khô bằng hồng ngoại

3.

TCVN 10524:2014
ISO 4081:2010

Ống và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật

4.

TCVN 10525-1:2014
ISO 4642-1:2009

Ống cao su và chất dẻo, không xẹp dùng trong chữa cháy - Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định

5.

TCVN 10525-2:2014
ISO 4642-2:2009

Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phần 2: Ống bán cứng (và cấu kiện ống) dùng cho máy bơm và xe chữa cháy

6.

TCVN 10526:2014
ISO 4641:2010

Ống và cấu kiện ống cao su để hút và xả nước - Yêu cầu kỹ thuật

7.

TCVN 10527:2014
ISO 1658:2009

Cao su thiên nhiên (NR) - Quy trình đánh giá

8.

TCVN 10528:2014
ISO 11852:2011

Cao su - Xác định hàm lượng magie của latex vườn cây và latex cao su thiên nhiên cô đặc bằng phương pháp chuẩn độ

9.

TCVN 10529:2014
ISO 12243:2003
WITH AMENDMENT 1:2012

Găng tay y tế làm từ latex cao su thiên nhiên - Xác định protein chiết xuất được với nước bằng phương pháp Lowry cải biến

10.

TCVN 10530:2014
ISO 1853:2011

Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo dẫn điện và tiêu tán điện - Phương pháp đo điện trở suất

11.

TCVN 10531:2014
ISO 2285:2013

Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định biến dạng dư khi giãn dưới độ giãn dài không đổi và biến dạng dư khi giãn, độ giãn dài, độ rão dưới tải trọng kéo không đổi

 

Tiêu chuẩn quốc gia cũ được hủy bỏ là TCVN 6088:2010 / ISO 248:2005 (Cao su thô – Xác định hàm lượng chất bay hơi) theo Quyết định số 3746/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Hoa Trần), ngày 12/8/2015


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>