Thông tin

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 01/2016 giảm về lượng và giá trị

07/04/2016

 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tháng 01/2016 đạt 93.063 tấn, trị giá 104,75 triệu USD, đơn giá bình quân 1.126 USD/tấn, giảm 36% về lượng và giảm 36,5% về giá trị so với tháng 12/2015. So với cùng kỳ năm 2015, lượng cao su xuất khẩu giảm 3%, giá trị giảm 23,2% do giá giảm 20,8%. 


 Tính đến hết tháng 01/2016, cao su Việt Nam đã xuất khẩu được tới 54 thị trường khác nhau. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của cao su Việt Nam với lượng nhập khẩu tăng đáng kể, với 49.818 tấn, chiếm 53,5% tổng lượng xuất khẩu (tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 55,7 triệu USD, chiếm 53,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Ấn Độ đạt 7.610 tấn (thị phần 8,2%, giảm 6,6%) và Malaysia 5.587 tấn (thị phần 6%, giảm mạnh 58,2%). So với cùng kỳ năm 2015, xuất khẩu vào Đức, Hàn Quốc tăng mạnh, tuy nhiên thị phần của các thị trường này vẫn còn thấp, chỉ khoảng 4 – 5% mỗi thị trường.

Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường tháng 01/2016
Thị trường
Tháng 01/2016
So với T01/2015
So với T12/2015
Tấn
% Lượng

‘000 USD
% Lượng
%
Giá trị
%
Lượng
%
Giá trị
Trung Quốc
49.818
53,5
55.664
4,7
-17,2
-32,7
-33,3
Ấn Độ
7.610
8,2
8.942
-6,6
-27,5
-47,1
-49,3
Malaysia
5.587
6,0
5.793
-58,2
-68,5
-68,7
-70,0
Đức
4.455
4,8
5.305
61,1
21,8
8,0
6,9
Hàn Quốc
3.554
3,8
4.238
31,6
6,5
17,5
18,6
Hoa Kỳ
3.152
3,4
3.137
-26,7
-40,0
-38,1
-42,1
Thổ Nhĩ Kỳ
2.015
2,2
2.186
6,0
-18,7
-17,0
-20,2
Sri Lanka
1.812
1,9
2.141
11,6
-16,9
-55,4
-55,5
Đài Loan
1.689
1,8
2.013
-18,6
-37,0
-45,7
-47,4
Ý – Italy
1.645
1,8
1.821
171,5
106,6
-25,9
-27,4
Việt Nam (KCX) 
1.082
1,2
1.400
-50,6
-56,8
-26,2
-18,8
Khác
10.644
11,4
12.114
 
 
 
 
Tổng cộng - Total
93.063
100,0
104.754
-3,0
-23,2
-36,0
-36,5
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (DV) từ nguồn Tổng cục Hải quan
Xuất khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường tháng 01/2016
Viet Nam's NR export by market in January 2016
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan.
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>