Tin tức

Cao su Phước Hòa đạt 3 giải Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương

27/01/2016

CSVNO – Ngày 21/01/2016, ti L tng kết và trao gii Hi thi sáng to k thut tnh Bình Dương ln VI năm 2015, Công ty CP Cao su Phước Hòa có 3 đ tài đt gii. Ban t chc hi thi đã trao 30 gii thưởng cho 30 tác gi và nhóm tác gi đt thành tích xut sc.


 

3 tác gi ca Cao su Phước Hòa đt gii ti Hi thi sáng to k thut tnh Bình Dương năm 2015

ThS. Lê Quc Duy – Nhân viên Phòng Qun lý cht lượng – đạt gii nhì vi đ tài “Xây dng quy trình bùn thi t h thng x lý nước thi thành phân bón hu cơ vi sinh nhm gim chi phí x lý cht thi, gim thiu các tác đng đến môi trường và to ngun phân bón phc v cho sn xut nông nghip” (đ tài đt gii thưởng “Sáng to tr” ca TW Đoàn TNCS H Chí Minh, nhn Bng khen ca TW Đoàn ti Festival Sáng to tr toàn quc ln th VIII năm 2015 ti Hà Ni).

Anh Đoàn Sơn Long – Nhân viên Phòng Qun lý cht lượng – đạt gii ba vi đ tài “Nâng cao hiu qu quá trình sn xut SVR CV, tiết kim chi phí sn xut thông qua nghiên cu rút ngn thi gian test nhanh đ nht mooney nguyên liu m nước” (đ tài đt gii khuyến khích cuc thi tiết kim năng lượng ca TW Đoàn t chc).

Anh Lê Thanh Toàn – Nhân viên Phòng K thut – đạt gii khuyến khích vi đ tài “Lp đt pin năng lượng mt tri đ cung cp đin cho các đi sn xut phc v sn xut sch hơn”.

Ngc Cm, nguồn: http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cao-su-phuoc-hoa-co-3-de-tai-dat-giai-sang-tao-ky-thuat-tinh-binh-duong.html, ngày 22/01/2016 (Ngọc Thúy trích dẫn)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>