Tin tức

Cao su Tây Ninh: Vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015, dè dặt đặt mục tiêu 2016

18/01/2016

 Công ty CP Cao su Tây Ninh đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 12/1/2016 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và thống nhất kế hoạch SXKD năm 2016 cùng một số vấn đề khác.


 Kết quả SXKD năm 2015

HĐQT Công ty thống nhất với số liệu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015. Theo đó, sản lượng khai thác cả năm đạt 10.579 tấn, năng suất bình quân đạt 2,21 tấn/ha/năm; sản lượng tiêu thụ đạt 10.965 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 1.535 tấn, nội tiêu đạt 9.430 tấn, lượng hàng tồn kho 2.072 tấn.
Bình quân giá thành mủ khai thác 28,36 triệu đồng/tấn trong khi giá bán bình quân 32,78 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu cả năm đạt 415 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 57,48 tỷ đồng. Như vậy, so với chỉ tiêu đặt ra cho cả năm là doanh thu 446,87 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40,13 tỷ đồng, thì Cao su Tây Ninh đã chính thức vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm. Năm 2015, Công ty đặt mục tiêu trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%.
Kế hoạch SXKD năm 2016
HĐQT Công ty Cao Su Tây Ninh cũng đã thống nhất kế hoạch SXKD năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu 338,54 tỷ đồng, giảm 24%, lợi nhuận 37,64 tỷ đồng, giảm nhẹ so với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2015.
Ngoài ra, năm 2016, Cao Su Tây Ninh cũng đặt mục tiêu khai thác 9.100 tấn mủ cao su trong năm và lượng tiêu thụ ước đạt 10.610 tấn, trong đó mục tiêu xuất khẩu 1.744 tấn, cao hơn 200 tấn so với lượng mủ xuất khẩu năm 2015. Lượng hàng nội tiêu giảm xuống còn 8.866 tấn.
HĐQT Công ty cũng đặt mục tiêu giảm bình quân giá thành khai thác xuống còn 25 triệu đồng/tấn để phù hợp với mức giá bán bình quân ước đạt 26 triệu đồng/tấn.
Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng thống nhất phương án chuyển xếp lương mới của toàn Công ty; thống nhất phương án khai thác mủ nhịp độ chậm d4 và giao ban Tổng Giám đốc sắp xếp lại lao động phù hợp.
Mai Nguyễn, theo Trí thức trẻ, nguồn: http://cafef.vn/doanh-nghiep/cao-su-tay-ninh-vuot-chi-tieu-sxkd-nam-2015-de-dat-dat-muc-tieu-2016-20160113172445366.chn, ngày 13/01/2016 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>