Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh khai thác trên 2.100 ha cao su năm 2023

27/02/2023

Hội nghị Người Lao động năm 2023 Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh ngày 23/02/2023 đã đưa ra chỉ tiêu cao su khai thác 2.125,68 ha, chăm sóc bảo vệ cao su kiến cơ bản (KTCB) 2.368,59 ha. Sản lượng mủ khai thác phấn đấu 1.800 tấn/1.600 tấn kế hoạch. 


Ông Lê Thanh Tú – Phó Tổng Giám Đốc (TGĐ)
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)
trao bằng khen của VRG cho các tập thể, cá nhân
Năm 2022, Công ty đã thực hiện khai thác với diện tích vườn cao su kinh doanh 1.874,81 ha. Sản lượng mủ cao su 1.545,85 tấn/1.350 tấn đạt 114,5% so với kế hoạch, đạt 125,5% so với kết quả thực hiện năm 2021 vượt và về trước kế hoạch 24 ngày. Năng suất bình quân: 0,82 tấn/ha/0,72 tấn/ha, đạt 113,9% so với kế hoạch. Công ty cũng chăm sóc vườn cây kinh doanh 1.874,81 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Chăm sóc vườn cây KTCB 1.126,97 ha đạt 100% so với kế hoạch. Công tác chăm sóc vườn cao su được thực hiện đảm bảo quy trình kỹ thuật, suất đầu tư theo quy định của VRG. Tổng doanh thu đạt 52,74 tỷ đồng và nộp ngân sách 2,24 tỷ đồng đạt 113,61% so với kế hoạch và đạt 178% so với năm 2021.
Tại Hội nghị, VRG đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn năm 2022 và 4 tập thể về trước kế hoạch. Công đoàn Công ty được tặng cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Cao su Việt Nam trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022. Tặng bằng khen, giấy khen cho 4 tập thể Công đoàn Nông trường và 6 cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2022 và 12 suất quà cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày Phụ nữ 8/3.
Công ty cũng đưa đưa ra chỉ tiêu thực hiện cho năm 2023 như diện tích cao su khai thác 2.125,68 ha. Diện tích chăm sóc bảo vệ cao su KTCB 2.368,59 ha. Sản lượng mủ khai thác phấn đấu 1.800 tấn/1.600 tấn đạt 112,5% so với chỉ tiêu VRG giao. Năng suất bình quân phấn đấu 0,85 tấn/ha/0,75 tấn/ha đạt 113% so với chỉ tiêu VRG giao. Sản lượng tiêu thụ 1.606,38 tấn và doanh thu cao su 59 tỷ đồng.

Như Hoài, nguồn: http://tapchicaosu.vn/2023/02/24/cao-su-huong-khe-ha-tinh-khai-thac-tren-2-100-ha-cao-su-nam-2023/, ngày 24/02/2023 (TN trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>