Tin tức

TP. HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp ngành cao su - nhựa

29/04/2024

UBND TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su – nhựa TP. HCM năm 2024.
 


Theo Kế hoạch, UBND TP. HCM tiếp tục rà soát, bổ sung, công bố danh sách và tổ chức điều tra, khảo sát doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su – nhựa trên địa bàn Thành phố. Duy trì, vận hành cổng cơ sở dữ liệu và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu sản phẩm và thị trường ngành cao su – nhựa của Thành phố. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành cao su – nhựa như: xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo kỹ thuật viên và nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ phát triển công nghệ cho ngành cao su – nhựa; tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cán bộ thuộc doanh nghiệp ngành cao su – nhựa đủ khả năng tiếp nhận công nghệ mới; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành cao su – nhựa về kỹ thuật, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, các chuẩn sản xuất 5S và Kaizen…
Mặt khác, TP. HCM sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường như: tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin và quảng bá các sản phẩm ngành cao su – nhựa, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của ngành đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư; hỗ trợ các doanh nghiệp của ngành tham gia khảo sát thị trường, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; tổ chức ít nhất một hội nghị kết nối các nhà cung ứng sản phẩm cao su – nhựa với doanh nghiệp FDI. Cùng với đó, Thành phố sẽ triển khai dự án đầu tư, nâng cấp Phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm và nghiên cứu sản xuất thử sản phẩm ngành cao su, nhựa kỹ thuật thuộc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp với các trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ công tác kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm cao su – nhựa, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
Sản xuất nhựa tái chế tại TP. HCM. Ảnh: Internet
Ngành cao su – nhựa là một trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm của Thành phố (cùng với cơ khí – tự động hóa, chế biến lương thực thực phẩm, điện tử – công nghệ thông tin). Đến năm 2022, ngành cao su – nhựa có giá trị gia tăng chiếm 7,78%, số lượng doanh nghiệp chiếm 7,25%, lao động chiếm 6,45%, tài sản cố định chiếm 5,30%, doanh thu chiếm 6,09% của toàn ngành công nghiệp của Thành phố. Ngành cao su – nhựa trên địa bàn TP. HCM cũng có quy mô lớn nhất so với ngành cao su – nhựa của các địa phương trong cả nước, chiếm 80% sản lượng nhựa toàn quốc và đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu.
Theo Sở Công thương TP. HCM, vẫn còn một số điểm yếu, điểm nghẽn trong ngành cao su – nhựa Thành phố như tỷ lệ nội địa hóa có xu hướng giảm, thiếu tự chủ về nguyên vật liệu, công nghệ và thiết bị. Đa số là gia công sản xuất, mức độ tự động hóa chưa cao, còn sử dụng nhân công nhiều, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, ngành đang có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh nguyên liệu cao su thiên nhiên, ít doanh nghiệp có khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, mức độ liên kết trong và ngoài ngành chưa cao,...

Thạch Thảo, nguồn: https://khoahocphattrien.vn/Dia-phuong/tphcm-ho-tro-doanh-nghiep-nganh-cao-sunhua/20240424114849400p1c937.htm, ngày 25/4/2024 (HG trích dẫn) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>