Hoạt động

Áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia (cập nhật) TCVN 3769:2016 đối với cao su thiên nhiên SVR

21/02/2017
Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với cao su thiên nhiên SVR,

 


 Hiệp hội Cao su Việt Nam thông báo phiên bản cập nhật của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3769:2016 Cao su thiên nhiên SVR – Quy định kỹ thuật (thay thế cho TCVN 3769:2004).

Đề nghị các Hội viên áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia đã được công bố như trên. Trong quá trình áp dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng phản ánh kịp thời và cùng Hiệp hội đề xuất giải pháp tháo gỡ.
Để biết thông tin chi tiết của Tiêu chuẩn TCVN 3769:2016, vui lòng liên hệđăng ký muatài liệuvới Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam hoặc Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh.


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>