Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020

12/10/2016
Hiệp hội Cao su Việt Nam đã nhận được Văn bản số 2095/SKHCN-TĐC ngày 22/09/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ - Uỷ ban nhân dân TP.HCM về việc Giới thiệu Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020. 

 Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai phối hợp với các sở, ban, ngành của TP.HCM; nhằm phát triển phong trào năng suất thông qua việc xây dựng các mô hình doanh nghiệp năng suất điển hình, từ đó nhân rộng các mô hình này một cách đồng bộ và rộng khắp tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, đồng thời nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của thành phố, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.

 
            Với mong muốn nắm bắt thông tin nhu cầu về công tác triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp, Ban Điều hành Dự án thông báo đến doanh nghiệp các hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Dự án (tài liệu đính kèm).
 
            Trân trọng thông báo.


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>