Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

TÀI LIỆU HỘI THẢO “THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY NGÀNH CAO SU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

22/11/2022

 

Thời gian     : Từ 08g00, thứ Ba, ngày 08/11/2022
Địa điểm      : Khách sạn Tân Sơn Nhất (Hội trường Diamond)
                         Số 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Nội dung: 
1. Chính sách thuế (Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp)
2. Chính sách tài chính đối với đất đai (Tiền thuê đất đối với diện tích đất trồng cao su)
3. Chính sách môi trường (Chính sách môi trường trong sản xuất chế biến cao su)
4. Chính sách về phát triển thương hiệu ngành cao su
Vui lòng nhấn vào link đính kèm để tải tài liệu Hội thảo.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>