Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Tập huấn giới thiệu các yêu cầu pháp lý về gỗ hợp pháp

15/01/2020

Ngày 12 – 13/12/2019, Văn phòng Hiệp hội đã cử đại diện tham dự Khóa tập huấn giới thiệu các yêu cầu pháp lý về gỗ hợp pháp do Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trung tâm Con người và Môi trường (COPE) tổ chức.


Khóa học chủ yếu tập trung giúp người học nắm rõ 3 nội dung về tổ chức và hộ gia đình cần làm gì để đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng gỗ; dòng chảy và chuỗi cung ứng của gỗ trên thị trường và nội dung thứ 3 liên quan đến việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trong chuỗi cung ứng.

Gỗ khi tham gia vào chuỗi cung ứng phải đảm bảo là gỗ hợp pháp đối với gỗ khai thác trong nước (từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại và cây phân tán, gỗ cao su), gỗ sau xử lý tịch thu và gỗ nhập khẩu. Gỗ được định nghĩa là hợp pháp khi tuân thủ đúng và đủ 7 nguyên tắc sau:
-          Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội
-          Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu
-          Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ
-          Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển và buôn bán gỗ
-          Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ
-          Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về xuất khẩu
-          Nguyên tắc VII: Tuân thủ các quy định về thuế và lao động (chỉ áp dụng cho tổ chức)
 Một chuỗi cung ứng gỗ ở cấp quốc gia có thể được tóm tắt thông qua sơ đồ sau:
Quản lý rừng " Chặt cây " Tập kết gỗ " Sơ chế " Chế biến thứ cấp " Kinh doanh/Xuất khẩu " Kinh doanh
Tuy nhiên, các giai đoạn trên có thể khác nhau giữa các quốc gia khác nhau do có sự khác biệt trong việc quản lý và kiểm soát.
Để đáp ứng được các yêu cầu pháp lý về gỗ hợp pháp, việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trong chuỗi cung ứng gỗ là vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với các chủ thể cung ứng gỗ là hộ gia đình vì có quy mô nhỏ và chưa kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến các yêu cầu này. Có thể hiểu quản lý lưu trữ thông tin là việc kiểm soát một cách có hệ thống các thông tin lưu trữ của một tổ chức trong suốt vòng đời của các thông tin đó, từ lúc được tạo ra hoặc nhận được, cho đến lưu lại và hủy đi. Bằng cách này sẽ giúp cho việc báo cáo và giải trình chuỗi cung ứng với cơ quan quản lý thuận lợi, nắm được tiến độ kinh doanh, nguồn gốc hóa đơn, chuẩn bị các báo cáo tài chính cũng như theo dõi các chi phí có thể cắt giảm và chi phí liên quan đến thuế. Có 2 loại thông tin mà tổ chức và hộ gia đình cần lưu trữ đó là thông tin về bằng chứng tĩnh được sử dụng để xác minh việc tuân thủ pháp luật trong quá trình hình thành và hoạt động của tổ chức và hộ gia đình (bao gồm nhưng không giới hạn các bằng chứng như đăng ký kinh doanh, quyền sử dụng đất rừng, các quy định về thuế, lao động và môi trường) và bằng chứng động được sử dụng để xác minh việc tuân thủ pháp luật về nguồn gốc và lưu thông gỗ trong từng giai đoạn của chuỗi cung ứng (bao gồm nhưng không giới hạn các bằng chứng như bảng kê lâm sản, hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính đối với tổ chức có trong Hồ sơ lâm sản tại mỗi điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng).
Thông qua trao đổi thảo luận liên quan đến các yêu cầu pháp lý đảm bảo gỗ hợp pháp, các học viên đến từ các doanh nghiệp gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng chia sẻ ý kiến trong việc đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp về những thuận lợi và khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải liên quan đến môi trường và lao động tại địa phương hoạt động cũng như cần làm gì để được cấp phép FLEGT xuất khẩu sang EU.
 
Tại khóa tập huấn, các giảng viên cũng giải đáp một số vướng mắc của học viên trong việc chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp và tổ chức đi tham quan học tập tại Công ty CP Tân Vĩnh Cửu. Từ đó đưa ra các ý kiến góp ý, thống nhất chủ đạo tại khóa tập huấn là các chủ thể khi đã tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp cần phải tích cực chủ động tìm hiểu và đáp ứng tốt các yêu cầu mà hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp đưa ra.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Thu Hương)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>