Hoạt động >> Hoạt động khác

Tham dự Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2015

14/01/2016

 Ngày 05/11/2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2015 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế) tổ chức tại TP.HCM.


 Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI – HCM; các lãnh đạo và đại diện của các cơ quan, tổ chức như: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ Tài chính, VCCI, doanh nghiệp, hiệp hội khu vực TP.HCM và lân cận.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, đây là Hội nghị thường niên giữa lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị chuyên môn có trách nhiệm cùng VCCI tiếp nhận những vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan.Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đơn vị, cơ quan chuyên trách để giải quyết. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 19/NQ-CP.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các đại diện lãnh đạo của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giới thiệu một số chính sách mới về thuế và hải quan gồm: danh mục văn bản mới ban hành từ tháng 10/2014 đến nay; những điểm mới về pháp luật và cải cách thủ tục hành chính từ tháng 10/2014 đến nay. Hội nghị cũng đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp trình bày, đối thoại trực tiếp với đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các chính sách liên quan đến thuế và hải quan.
Theo ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI – HCM, các nội dung đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tại Hội nghị rất thẳng thắn và thiết thực. Nhìn chung, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều đã được lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giải đáp thỏa đáng với tinh thần trách nhiệm cao.
Ngoài ra, nhiều ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cơ quan thuế và hải quan tiếp tục thực hiện cải cách, đặc biệt về thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền thông tin đối với những chính sách mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục, nâng cao năng lực, thái độ và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức…
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Việt Hồng)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>