Hoạt động >> Hoạt động khác

Tham dự Hội thảo tham vấn, góp ý “Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”

15/05/2017

 Ngày 15/3/2017 tại TP.Hồ Chí Minh, Văn phòng Hip hi Cao su Vit Nam đã c đi din tham d Hội thảo tham vấn, góp ý “Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 


 Tham d Hi thảo có đại diện Lãnh đạo của Tổng cục Hải quan: ông Hoàng Việt Cường – Phó Tổng Cục trưởng, ông Âu Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan; các chuyên gia tư vấn của Dự án USAID GIG cùng đại diện các hiệp hội ngành hàng và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hoàng Việt Cường – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan – cho biết, Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 25/3/2015 (có hiệu lực thi hành từ 1/4/2015), nhìn chung đã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính quốc gia, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, qua gần hai năm thực hiện, đã phát sinh một số vướng mắc, một số nội dung không còn phù hợp với thực tế như: Quy định về hồ sơ hải quan, việc phân luồng tờ khai hải quan; việc khai, gửi thông tin khai hải quan và các chứng từ đi kèm; việc triển khai thực hiện Điều 41 Luật Hải quan; quy định về quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu… Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như đảm bảo công tác quản lý, giám sát của cơ quan Hải quan, Bộ Tài chính chủ trì sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC để phù hợp với tình hình thực tế. Đối với vấn đề kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, hiện nay trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do, trong đó chứng nhậnxuất xứ hàng hóa là một trong những chứng từ để xác định thuế suất ưu đãi đặc biệt. Do vậy, việc xây dựng Thông tư quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cần thiết và cần sự đóng góp ý kiến từ các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan.
Ông Âu Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan – giới thiệu chi tiết nội dung của dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các nội dung khác. Ông Phạm Thanh Bình – Chuyên gia tư vấn Dự án USAID GIG – đóng góp một số ý kiến đối với 2 dự thảo này dựa trên tinh thần vừa đảm bảo hiệu quả công tác giám sát, quản lý của Hải quan cũng như đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã thẳng thắn góp ý những vấn đề liên quan có thể gây ảnh hưởng, tác động từ sửa đổi bổ sung 2 dự thảo này.
Ngoài ra tại Hội thảo, vấn đề chế độ quản lý đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất cũng đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là về vấn đề tham vấn giá.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC bao gồm 2 Điều và 79 nội dung sửa đổi như sau: Điều 1- Các Điều, khoản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tại Thông tư 38/2015/TT-BTC gồm: Các Điều, khoản sửa đổi (48 nội dung); các Điều, khoản được bổ sung mới (11 nội dung); các Điều khoản được thay thế (9 nội dung); các Điều, khoản có nội dung bãi bỏ (11 nội dung). Điều 2- Hiệu lực thi hành.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hiền Bùi, Ngọc Thúy)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>