Hoạt động >> Hoạt động khác

Hiệp hội Cao su Việt Nam làm việc với đại diện PEFC về sự hợp tác giữa hai bên trong năm 2017

15/05/2017

 Ngày 20/01/2017, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) đã tiếp ông Richard Laity – Cán bộ phụ trách các Dự án và Phát triển tại khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Hỗ trợ chứng chỉ rừng (PEFC) – nhằm trao đổi một số nội dung  gồm: cập nhật tình hình xây dựng hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam (VFCS) và hoạt động của PEFC; tìm hiểu về kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam của VRA; khả năng hợp tác sử dụng Hệ thống VFCS với Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”; và một số hoạt động khác của VRA, VFCS, PEFC trong năm 2017.


 TS. Trần Thị Thúy Hoa – Trưởng Ban Tư vấn phát triển ngành cao su – đã trình bày một số vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam qua bước đầu sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”. Nhãn hiệu này được sử dụng cho nguyên liệu cao su thiên nhiên, sản phẩm công nghiệp cao su, gỗ cao su và sản phẩm gỗ cao su đạt các tiêu chí của Hiệp hội đề ra trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế được cập nhật, gắn với phát triển bền vững.

Về công tác thẩm định chất lượng cao su thiên nhiên để cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”, hiện nay, VRA đã thành lập Tổ chuyên gia cao su thiên nhiên gồm những chuyên gia có kinh nghiệm từ Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để đảm bảo việc thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3769 và TCVN 6314.
Ông Richard Laity đề nghị VRA cần tham gia vào hoạt động xây dựng Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) của PEFC tại Việt Nam, qua đó, có thể đóng góp ý kiến và tìm hiểu thêm thông tin để tư vấn cho Hội viên là các doanh nghiệp chế biến gỗ cao su. PEFC và VRA cần hợp tác để hướng đến mục tiêu các sản phẩm gỗ cao su mang Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” đáp ứng được các yêu cầu về nguồn gốc gỗ hợp pháp, quản lý bền vững phù hợp với tiêu chuẩn PEFC (FM và CoC), cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết khác như ISO, TCVN. PEFC sẽ có kế hoạch phối hợp thực hiện quảng bá và nâng cao sự nhận biết Nhãn hiệu “Cao su Việt Nam” trong ngành gỗ. Ông cho biết, PEFC hiện có một khoản ngân sách cho việc hỗ trợ một phần cho Hội viên VRA trong việc đào tạo, áp dụng các tiêu chuẩn của PEFC. Một trong những kế hoạch quan trọng của PEFC trong năm 2017 là kết hợp với trường đại học để thực hiện dự án thí điểm cấp chứng chỉ rừng cho một số hộ tiểu điền ở khu vực miền Trung, từ đó, đề ra tiêu chuẩn phù hợp cho hệ thống chứng nhận của PEFC tại Việt Nam.   
Bên cạnh đó, ông Richard mong muốn tham dự Hội nghị ngành gỗ cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức, dự kiến vào quý 1 năm 2017. VRA đề nghị PEFC tham gia những sự kiện khác tại Việt Nam như Hội nghị quốc tế của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) và trình bày báo cáo để phổ biến những hoạt động của PEFC. Trong thời gian tới, VRA sẽ hỗ trợ đưa tin về hoạt động của PEFC trong các ấn phẩm của VRA.  
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Thanh Danh)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>