Hoạt động

Hội thảo “Liên minh tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam – gặp gỡ phái đoàn hỗ trợ kỹ thuật từ Hoa Kỳ”

07/04/2016

 Sáng ngày 21/3/2016, tại TP. HCM, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội thảo “Liên minh tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam – gặp gỡ phái đoàn hỗ trợ kỹ thuật từ Hoa Kỳ” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) và Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VFTA) tổ chức.


 Tham dự Hội thảo về phía Việt Nam có ông Trần Ngọc Liêm – Phó giám đốc VCCI; đại diện Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, các hiệp hội ngành hàng và khoảng 80 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới xuất nhập khẩu, logistic.

Tại Hội thảo, ông Liêm cho biết Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA) đang cùng với Tổng cục Hải quan và các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện các hoạt động tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam. Tại khu vực phía Nam, VTFA đã và đang phối hợp tích cực cùng các cục hải quan TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các cơ quan quản lý chuyên ngành như: Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng đo lường chất lượng khu vực 3, Cục Hóa chất, Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa khu vực miền Nam,…thực hiện tham vấn định kỳ giữa cơ quan Hải quan, các cơ quan chức năng với VTFA và doanh nghiệp.
Ngoài ra, VTFA còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại công – tư nhằm rà soát kiến nghị, bãi bỏ hoặc sửa đổi các chính sách, quy định pháp luật, thủ tục hành chính còn bất cập, cản trở thuận lợi hóa thương mại ở Việt Nam. Trong đó, tập trung rà soát các quy định pháp luật chuyên ngành hiện đang chi phối khoảng 72% thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
Bên cạnh đó, tổ chức này cũng phối hợp rà soát và góp ý cho hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, kết nối Hải quan với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, cơ chế một cửa quốc gia kết nối cơ quan Hải quan và các bộ, ngành chức năng, đào tạo kỹ năng hội nhập cho doanh nghiệp.
Chia sẻ kinh nghiệm về công tác thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại Hoa Kỳ, bà Maria Luisa Boyce – Cố vấn cao cấp về Thương mại và sự tham gia của khu vực tư nhân, Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) – cho biết, Hải quan Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành khác để đưa ra các chính sách và quy định cũng như quy trình một cách hợp lý mang tính nhất quán và đồng bộ.
Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan Hoa Kỳ cũng làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp để biết được họ cần gì khi làm thủ tục, từ đó thiết kế chương trình cùng với doanh nghiệp để hiểu các mục nào cần phải xây dựng và đem lại lợi ích cho họ, đơn giản hóa các thủ tục ở các cửa khẩu và nâng cao tính tương tác với các doanh nghiệp, đồng thời nắm được các thay đổi mới của chính phủ để có sự đồng điệu trong giải quyết vấn đề với các cơ quan chức năng khác.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ) trích dẫn nguồn http://www.baohaiquan.vn/Pages/TP-HCM-Doi-thoai-cung-hai-quan-My.aspx


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>