Thông tin hội viên

23 Hội viên VRA được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022

16/10/2023

      1.    Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước

2.    Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
3.    Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam
4.    Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
5.    Công ty CP Cao su Đà Nẵng
6.    Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk
7.    Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
8.    Công ty CP Công nghiệp Cao su Hiệp Thành
9.    Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng
10.Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận
11.Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh
12.Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Lưu Gia
13.Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương xại Dịch vụ Cao Su Mai Vĩnh
14.Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhật Nam
15.Công ty TNHH Thương mại sản xuất ORO (hiện đã đổi tên thành Công ty CP Oro Bình Dương)
16.Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
17.Công ty CP Cao su Phước Hòa
18.Công ty CP Cao su Tân Biên
19.Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Long
20.Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiện Hưng
21.Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
22.Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi
23.Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>