Thông tin hội viên

C.R.C.K – CÔNG TY PHÁT TRIỂN CAO SU C.R.C.K

02/06/2023

   Địa chỉ:              Dorng Kambet, San Dan, Kampong Thom, Vương quốc Campuchia

Điện thoại:         00855.97297 2972
Email:                congtyphattriencaosucrck@gmail.com
Lĩnh vực:           Cao su thiên nhiên
Hoạt động:         Trồng – Sơ chế – Xuất khẩu cao su thiên nhiên
Sản phẩm:          SVR 10

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>