Thông tin hội viên >> Danh bạ Hội viên

QUẢNG TRỊ - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu

Tên viết tắt: QTR
Địa chỉ: 264 Hùng Vương, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ nhà máy: 1. Nông trường Cồn Tiên: thôn Trung An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233 3883 218); 2. Nông trường Bảy Tư: xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233 3853 258); 3. Nông trường Trường Sơn: thôn An Bình, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233 3853 258); 4. Nông trường Dốc Miếu: Km2 đường 75A, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233 3825 497); 5. Nông trường Bến Hải: thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233 3820 370); 6. Nông trường Quyết Thắng: thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233 3822 206); 7. Xí nghiệp chế biến: Km3, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233 3825 477); 8. Trung tâm y tế: xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Điện thoại: 0233 3883 625)
Điện thoại: 0233.3854 803
Fax: 0233.3853 816
Email: caosuqtri@gmail.com
Website: www.caosuqtri.com.vn
Thủ trưởng: Ông Văn Đức Dũng – Tổng Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh – Xuất khẩu
Sản phẩm chính: SVR 3L, SVR 10, SVR 20, SVR 5
Quy mô lao động: 515 người
Thị trường chính: Việt Nam
Tổng doanh thu: 76,8 tỷ VNĐ (2018)
KN xuất khẩu:
Người liên hệ: Ông Trần Nô – Phó phòng Tài chính kế toán
Điện thoại: 0913 485 259
Các danh hiệu: ISO 9001:2000 (2008-2015); Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2007; Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2009; Giải bạc chất lượng quốc gia năm 2012
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>