Thông tin hội viên

Lợi nhuận Công ty CP Cao su Đồng Phú tăng 2 lần trong quý IV/2020

01/02/2021

Quý IV/2020, Công ty CP Cao su Đồng Phú báo lãi sau thuế tăng 2 lần trong quý IV/2020 nhưng tính chung cả năm 2020 vẫn giảm 28% so với năm 2019.


Công ty CP Cao su Đồng Phú (Mã: DPR) vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 với doanh thu thuần trong quý IV đạt 281 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019. Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 31% xuống 188 tỷ đồng, mức giảm nhiều hơn doanh thu nên lãi gộp tăng 43%, đạt 93 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó được cải thiện lên 93% từ con số 65% cùng kỳ. Trừ đi các chi phí, công ty mẹ Cao su Đồng Phú báo lãi 84 tỷ đồng, hơn gấp 2 lần kết quả cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh của Cao su Đồng Phú. (Nguồn: BCTC tổng hợp quý IV/2020 của DPR)
Cả năm 2020, Công ty ghi nhận 764 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 147 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 5% và giảm 28% so với thực hiện trong năm 2019. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.654 đồng. Về tình hình tài chính, đến cuối năm 2020, tổng tài sản của công ty mẹ Cao su Đồng Phú xấp xỉ 2.080 tỷ đồng, giảm 112 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn và dài hạn chiếm 23% tổng tài sản, ở mức 481 tỷ đồng, giảm 121 tỷ đồng so với con số đầu năm. Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty đã giảm 103 tỷ đồng còn 352 tỷ đồng, chiếm 17% tổng nguồn vốn. Trong đó, khoản đi vay ngắn hạn 61 tỷ đồng đã được trả hết, doanh nghiệp không còn sử dụng nợ vay.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>