Thông tin hội viên

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN

13/02/2023

 Kết quả tích cực từ các buổi Hội nghị, tổng kết hoạt động của Công ty CP Cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Công ty TNHH MTV Cao su Chưmomray, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.


 “Cao su Đồng Phú có kết quả hoạt động rất tốt so với mặt bằng chung của VRG”

Cao su Đồng Phú nhận Cờ thi đua xuất sắc
của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ngày 09/02/2023, Công ty CP Cao su Đồng Phú tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập thể người lao động (NLĐ) công ty đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Diện tích vườn cây khai thác trên 5.600 ha, sản lượng 12.390 tấn (vượt 19,13% kế hoạch), năng suất trên 2,2 tấn/ha. Đây cũng là năm thứ 17 liên tiếp công ty đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Tổng sản lượng thành phẩm chế biến trong năm 2022 đạt hơn 15.557 tấn, sản lượng mủ tiêu thụ là 13.684 tấn (vượt 14% kế hoạch). Tổng doanh thu gần 854 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế hơn 203 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chi quỹ phúc lợi trên 31,6 tỷ đồng, chi quỹ khen thưởng hơn 36,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn tập trung vào các hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Công ty cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Báo cáo tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, vào ngày 09/02, ông Hồ Cường – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc (TGĐ_ Cao su Đồng Phú cho biết: “Năm 2023, với 5.367 ha vườn cây khai thác, công ty phấn đấu sản lượng vượt 3 – 5% so với sản lượng được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) giao, duy trì 18 năm liên tiếp năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha. Thu mua cao su tiểu điền trên 3.000 tấn. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, phấn đấu tiền lương bình quân trên 9,5 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục tập trung nguồn lực để giúp đỡ các công ty con, công ty liên kết hoàn thành nhiệm vụ…”.
Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Anh Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, chung tay của toàn thể NLĐ công ty để đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua. “Đứng chân trên vùng đất là cái nôi truyền thống hào hùng của công nhân cao su, sau hơn 40 năm hoạt động, công ty đạt nhiều thành công vượt bậc. Với thu nhập trên 11,2 triệu đồng/người/tháng, đây là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Công ty đã góp phần không nhỏ trong việc tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương” – ông Huỳnh Anh Minh phát biểu.
Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG nhận định: “Trước tình hình khó khăn của toàn ngành, kết quả sản xuất kinh doanh của Cao su Đồng Phú là rất tốt so với mặt bằng chung của VRG và tỉnh Bình Phước trong năm 2022. Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn và tăng lên qua các năm. Đồng thời, công ty cũng cân đối nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có phần phân phối cho NLĐ thông qua chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Năm 2023 tiếp tục được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Công ty cần tích cực chủ động, linh hoạt xây dựng chiến lược phát triển theo từng giai đoạn, chi tiết, cụ thể, tập trung đẩy mạnh công tác quản lý. Đảm bảo tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của công ty”.
Cao su Mang Yang đạt kết quả vượt bậc trong sản xuất kinh doanh
Lãnh đạo VRG và tỉnh Gia Lai trao Cờ thi đua xuất sắc
cho công ty và nông trường trực thuộc
Ngày 08/02/2023, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã tổ chức Hội nghị đại biểu người NLĐ năm 2023 và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.Báo cáo tại Hội nghị, ông Trương Minh Tiến, TGĐ Cao su Mang Yang cho biết, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giao, ngay từ đầu năm 2022, công ty đã phát động sâu rộng phong trào thi đua lao động sản xuất, triển khai phòng trị bệnh trên vườn cây, đặc biệt là bệnh phấn trắng trên vườn cây khai thác, công tác bón phân được quan tâm chú trọng, đào tạo tuyển dụng đủ lao động, không bỏ trống vườn cây. Năm 2022, công ty khai thác được trên 7.000 mủ quy khô, đạt 120,8% kế hoạch và về đích sản lượng trước 46 ngày, năng suất đạt 1,5 tấn/ha. Đặc biệt, trong năm 2022 công ty có 5 tổ đạt năng suất trên 1,8 tấn/ha và 6 tổ đạt năng suất trên 2 tấn/ha. Trong năm, công ty đã chế biến được 9.130 tấn mủ, đạt 114% kế hoạch; tiêu thụ được 11.986 tấn. Tổng doanh thu đạt trên 484 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 68,4 tỷ đồng; lương của NLĐ bình quân đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng. Trên cơ sở những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2023, công ty đã đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, cụ thể: phấn đấu khai thác hơn 6.300 tấn mủ; chế biến 8.000 tấn. Doanh thu trên 393,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 57,2 tỷ đồng. Tiền lương bình quân phấn đấu đạt hơn 7 triệu đồng/người/tháng.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả vượt bậc mà công ty đạt được. Theo ông Hưng, Cao su Mang Yang có phần lớn diện tích vườn cây nằm trên cao trình trên 700 mét, cây cao su sinh trưởng chậm và khi đưa vào khai thác mỏng vỏ nên năng suất thấp. Trước khó khăn đó, những năm qua công ty đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý, sáng tạo, linh hoạt, nhiều cải tiến, đổi mới, ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa trong nhiều hạng mục công việc, phù hợp với thực tế. Trong điều kiện giá mủ cao su thấp như hiện nay, Cao su Mang Yang cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tiết giảm giá thành; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, giải pháp thâm canh trên vườn cây khai thác nhằm tăng năng suất. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý vườn cây kiến thiết cơ bản, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chế biến mủ, đảm bảo yêu cầu chất lượng; tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
VRG khen thưởng cho hơn 230 tập thể và cá nhân của Cao su Chư Sê
Lãnh đạo VRG trao thưởng 50 triệu cùng nhiều bằng khen
cho công ty vì đã khai thác vượt kế họach
Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra vào chiều ngày 07/02/2023, Cao su Chư Sê đã có hơn 230 tập thể và cá nhân được VRG khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2022. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” cho 50 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 7 tập thể, 17 cá nhân.
Bước vào niên vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, Cao su Chư sê đã gặp nhiều khó khăn với việc vườn cây kinh doanh của công ty già cỗi, năng suất, sản lượng thấp; nguyên liệu đầu vào tăng cao; chi phí hoạt động tài chính cao; giá thành cao, giá bán thấp; tình hình tiêu thụ mủ cao su hết sức khó khăn, không có khách hàng tiêu thụ, những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty và đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ. Nhưng với tinh thần quyết tâm, năng động, sáng tạo trong quản lý điều hành; đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ và NLĐ công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2022 đề ra. Theo đó, công ty đã khai thác được 2.646 tấn/2.380 tấn, đạt 111,2 % kế hoạch, chế biến 4.393 tấn/4.210 tấn đạt 104,3% kế hoạch, chất lượng các sản phẩm SVR 3L, SVR 10 đạt tiêu chuẩn VRG trên 95%. Tổng doanh thu 177,2 tỷ đồng, đạt 111,9 % kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 46,9 tỷ đồng, đạt 124,5 % kế hoạch; thu nhập bình quân của NLĐ năm 2022 toàn công ty đạt trên 7,5 đồng/người/tháng.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG đánh giá cao những kết quả mà công ty đã đạt được hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch VRG, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ; phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; tạo được mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương các cấp. Lãnh đạo công ty cần tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế, phát huy tính năng động, sáng tạo để chủ động hơn nữa các kịch bản điều hành sản xuất, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt tiếp tục thu hút lao động là bào dân tộc thiểu số làm công nhân; phấn đấu tăng thu nhập, chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ tốt hơn nữa.
Cao su Chư Prông phát triển toàn diện và bền vững
Với sản lượng được giao 7.540 tấn, kết thúc năm công ty đã khai thác được hơn 9.053 tấn, đạt 120,1% kế hoạch, về đích sớm 52 ngày và là đơn vị về đích sớm thứ hai trong ngành, Cao su Chư Prông đã được lãnh đạo VRG và địa phương đánh giá rất cao tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 được tổ chức vào sáng 07/02/2023.
Doanh thu của công ty trong năm qua trên 378,6 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 75,7 tỷ đồng, đạt 114,5% kế hoạch. Thu nhập bình quân NLĐ 8,2 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước 37,5 tỷ đồng, đạt 110,2% kế hoạch. Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt các chế độ cho NLĐ như bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn giữa ca. Trong năm, công tác chăm lo cho NLĐ được công ty quan tâm đúng mức, các chế độ, chính sách cho NLĐ được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, công ty luôn có cơ chế khen thưởng hàng tháng, hàng quý để kịp thời động viên và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân và NLĐ. Công tác an sinh xã hội, từ thiện cũng được chú ý thực hiện với tổng số tiền chi cho hoạt động này là hơn 5 tỷ đồng.
Phát huy những kết quả đáng phấn khởi đã đạt được, trong năm 2023, công ty phấn đấu sản lượng khai thác đạt 9.240 tấn trở lên; tổng doanh thu đạt 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng; tái canh thành công 198 ha với tỷ lệ cây sống đạt 100%; thu nhập bình quân của NLĐ từ 8 – 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.
Lợi nhuận trước thuế của Cao su Chư Păh vượt 25,5% kế hoạch
Đây là kết quả tích cực và đáng mừng vừa được Cao su Chư Păh thông tin đến các đại biểu tại Hội nghị người lao động NLĐ 2023 và Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 diễn ra vào sáng 06/02/2023.Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm qua, đại diện công ty cho biết, trước áp lực của chi phí sản xuất tăng cao, công ty tiếp tục thực hành tiết kiệm, áp dụng mạnh các giải pháp để khống chế giá thành, hạn chế tối đa những chi phí phát sinh ngoài kế hoạch. Luôn đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, sử dụng vốn có hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ công nợ không để dây dưa tồn đọng, cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong công tác nông nghiệp, nhờ sự chủ động và dự báo tốt về thời tiết, công ty đã chủ động phun phòng phấn trắng cho hơn 4.386 ha cao su kinh doanh chủ lực, chính vì thế công tác khai thác đã vượt kế hoạch đề ra với việc kết thúc năm đã khai thác đạt 105,3%. Nhờ kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, tiền lương và thu nhập của NLĐ công ty trong năm qua cũng có nhiều khởi sắc khi mức bình quân toàn công ty 7,8 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động phong trào của các đoàn thể được duy trì và phát huy mạnh mẽ mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn. Trong năm, công ty đã tham gia đầy đủ Hội thi Bàn tay vàng cấp ngành và Hội thao Thể dục Thể thao khu vực Tây Nguyên và đạt những kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho NLĐ được Công đoàn công ty quan tâm chú trọng, góp phần quan trọng vào sự ổn định tâm sinh lý đối với NLĐ trong việc gắn bó với công ty.
Ông Dương Mah Tiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
tặng Cờ thi đua cho công ty
Trong phương hướng, nhiệm vụ của năm 2023, công ty đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ giá thành, sử dụng vốn có hiệu quả, cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và vốn cho các dự án đầu tư. Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Cao su Chư Păh đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, ông Tiệp cũng để nghị trong năm 2023 công ty cần ổn định diện tích cây trồng và cố gắng sử dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh mới để tăng năng suất, hiệu quả trên một đơn vị diện tích, nâng cao năng suất lao động, tiền lương, thu nhập cho NLĐ; tiếp tục chăm lo, giữ vững, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho NLĐ, nhất là đối với 73,6% lao động đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, công ty cần tiếp tục phối hợp với các cấp ủy địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; xây dựng các nông trường, tổ đội sản xuất thành các điểm dân cư nông thôn kiểu mẫu và ấm no; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Công ty Cao su Chư Mon Ray điểm sáng năng suất vườn cây
Năm 2022, Công ty Cao su Chư Mon Ray đã khai thác được 8.608 tấn, đạt 114,4% kế hoạch VRG giao, vượt 1.088 tấn, về sản lượng nhiều hơn 1.333 tấn. Năng suất bình quân toàn công ty 1,93/1,69 tấn/ha, đạt 114,4% và là năm đầu tiên tham gia vào Câu lạc bộ 2 tấn của VRG. Năm 2022 công ty đã tuyển dụng được 263 lao động mới, trong đó có 217 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, đạt 140,6% kế hoạch. Công ty đã tổ chức đào tạo tay nghề khai thác mủ cho 252 người; đào tạo lại 93 công nhân, tổ chức đào tạo cho 37 lao động chế biến cao su. Ngoài ra, công ty đã cử 219 cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp học, khóa bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác văn phòng, kỹ thuật. Đặc biệt tiền lương bình quân người lao động Công ty Cao su Chư Mom Ray đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng.
Công ty Cao su Chư Mon Ray cũng chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là lao động mới tuyển dụng; lao động nữ, các cháu thiếu niên, nhi đồng… với tổng kinh phí hoạt động hơn 1,50 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng đã quan tâm đến công tác xã hội trên địa bàn, hỗ trợ địa phương, làm tốt công tác từ thiện, dân vận khéo. Cụ thể, doanh nghiệp đã vận động người lao động công ty đóng góp các quỹ ủng hộ mái ấm công đoàn, các quỹ phòng chống thiên tai của huyện, tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo của tỉnh, huyện, tổng số tiền phục vụ công tác xã hội năm 2022 trên 300 triệu đồng; cùng với các xã trên địa bàn huyện chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương nơi đơn vị đóng chân. Công tác thi đua khen thưởng được duy trì và phát động thường xuyên, đặc biệt ngay từ đầu năm 2022 công ty đã phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng hàng tháng.
Nhiều nông trường Công ty Cao su Kon Tum giữ vững Câu lạc bộ 2 tấn
Năm 2022, có 5/11 nông trường thuộc Công ty Cao su Kon Tum giữ được danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ha với mức bình quân từ 1,9 2,4 tấn/ha. Theo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su Kon Tum, tuy gặp nhiều khó khăn trong năm qua nhưng với tinh thần đoàn kết kỷ luật đồng lòng nỗ lực phấn đấu, khắc phục vượt qua khó khăn của cán bộ, người lao động, công ty đã hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, tài chính trong năm 2022; nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.
Trong năm 2022, sản lượng khai thác toàn công ty đạt 11.205 tấn/10.350 tấn, đạt 108% kế hoạch VRG giao. Năm 2022 công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng giao trước 37 ngày và tiếp tục giữ vững danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ha của Tập đoàn năm thứ 11 liên tiếp, với năng suất bình quân đạt 1,84 tấn/ha.
Công ty đón nhận cờ thi đua xuất sắc. Ảnh: V.V
Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua, ông Lê Thanh Hưng, TGĐ VRG đã biểu dương những kết quả, thành tích mà tập thể cán bộ, NLĐ toàn Công ty Cao su Kon Tum đã đạt được. Trong đó, các đơn vị đã nỗ lực để giữ vững danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ha của Tập đoàn. Ông Hưng cũng lưu ý lãnh đạo công ty, bước sang năm 2023 phải xác định được hướng phát triển tích cực, đề ra các giải pháp có tính khả thi cao trên cơ sở phát huy nội lực, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy quản lý doanh nghiệp; phải tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.
Thiên Hương – Vũ Phong, Văn Vĩnh, Gia Linh, Ngọc Thăng Tâm An, nguồn: http://tapchicaosu.vn/2023/02/09/cao-su-dong-phu-co-ket-qua-hoat-dong-rat-tot-so-voi-mat-bang-chung-cua-vrg/, http://tapchicaosu.vn/2023/02/08/cao-su-mang-yang-dat-ket-qua-vuot-bac-trong-san-xuat-kinh-doanh/, http://tapchicaosu.vn/2023/02/08/vrg-khen-thuong-cho-hon-230-tap-the-va-ca-nhan-cua-cao-su-chu-se/, http://tapchicaosu.vn/2023/02/07/cao-su-chu-prong-phat-trien-toan-dien-va-ben-vung/, http://tapchicaosu.vn/2023/02/06/loi-nhuan-truoc-thue-cua-cao-su-chu-pah-vuot-255-ke-hoach/, https://nongnghiep.vn/cong-ty-cao-su-chu-mon-ray-diem-sang-nang-suat-vuon-cay-d343598.html, https://nongnghiep.vn/nhieu-nong-truong-cong-ty-cao-su-kon-tum-giu-vung-cau-lac-bo-2-tan-d343309.html, ngày 06, 07, 08, 09/02/2023 (HG, TN tổng hợp & trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>