Thông tin

Giới thiệu Ấn phẩm điện tử của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

28/04/2020

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tình hình đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã thực hiện và giới thiệu Ấn phẩm điện tử Covid-19: Nhìn nhận thị trường pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp


Ấn phẩm là sự tổng hợp ý kiến của các chuyên gia VIAC dưới góc độ pháp lý về dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của nó đến hoạt động của doanh nghiệp. Từ các đánh giá khách quan, các chuyên gia cũng đồng thời đúc kết những lưu ý cần thiết cho doanh nghiệp để khắc phục khó khăn hiện tại, hướng đến việc khôi phục hiệu quả sau đại dịch. VIAC đã tiến hành tổng hợp lại cũng như cung cấp bài viết đầy đủ chi tiết để doanh nghiệp có thể sử dụng như một cuốn cẩm nang thông tin tham khảo về các vấn đề pháp lý cần thiết. Đồng thời, VIAC vẫn đang tiếp tục kết nối với kênh truyền hình, báo chí để tiến hành thực hiện các tin bài khác hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn Covid-19 và thời gian tới.

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.   


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>