Thông tin

Hội đồng Thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” xét chọn sản phẩm năm 2017

27/12/2017
Ngày 24/11/2017, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” (HĐTĐ) năm 2017. Cuộc họp có sự tham dự của 11/14 thành viên HĐTĐ, Ban Tư vấn phát triển ngành cao su (Ban Tư vấn) và Văn phòng Hiệp hội.

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Thúy Hoa – Trưởng Ban Tư vấn, Tổ phó Tổ Chuyên gia – báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thẩm định thực địa tại 10 đơn vị đăng ký đã đáp ứng tiêu chí về hồ sơ với 46 sản phẩm và 18 nhà máy (trong đó có 2 đơn vị đăng ký bổ sung sản phẩm là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty CP Cao su Hàng Gòn); và kết quả giám sát định kỳ tại 6 đơn vị đã được cấp năm 2016 từ ngày 08/8 – 10/11/2017.
Trong cuộc họp, HĐTĐ đã soát xét những tiêu chí đánh giá trên cơ sở báo cáo và bảng điểm đề xuất của Tổ Chuyên gia. Năm 2017 có một số điểm mới so với năm 2016 như: Công tác lấy mẫu vừa trên dây chuyền sản xuất vừa trên mẫu lưu trong phòng Quản lý chất lượng nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm và năng lực kiểm nghiệm của phòng tốt hơn; tổ chức kiểm tra thêm một số chỉ tiêu bổ sung so với TCVN như chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), cường lực kéo đứt, các yếu tố lưu hóa và chỉ tiêu axeton trên 2 chủng loại là RSS và SVR 10 nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay của khách hàng... Cũng trong đợt này, HĐTĐ thống nhất tạm dừng thẩm định các chủng loại RSS của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận và Công ty CP Cao su Thống Nhất do chưa đáp ứng yêu cầu về PRI, dự kiến trong quý 1 – 2/2018, các sản phẩm này sẽ được xem xét lại trên cơ sở vận dụng tiêu chuẩn RSS của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành.
Một số ý kiến đóng góp và đề xuất được Hội đồng xem xét và đồng thuận cao như: Khuyến cáo một số đơn vị cập nhật hệ thống ISO sang phiên bản 2015; hoàn thiện bảng đánh giá thẩm định, nghiên cứu thêm các tiêu chí phù hợp với từng giai đoạn phát triển; đề xuất nâng số điểm đạt lên cao hơn, ít nhất khoảng 70% trên tổng số điểm tối đa để đạt chất lượng tốt hơn; lấy ý kiến đánh giá khách hàng mua cao su trực tiếp bằng gửi email, fax, thư hoặc trong Hội nghị doanh nhân ngành cao su hàng năm; mở rộng đối với các doanh nghiệp tư nhân để khuyến khích nâng cao chất lượng...
Kết quả thẩm định các sản phẩm đăng ký mới năm 2017 cho thấy những sản phẩm chưa đạt do chưa bảo đảm điều kiện kiểm tra và duy trì chất lượng sản phẩm thường xuyên, nguồn nguyên liệu đầu vào chưa đáp ứng yêu cầu, sản phẩm SVR 10 còn hiện tượng sống hạt…
Kết quả giám sát định kỳ năm 2017 được đánh giá đạt yêu cầu, hầu hết các Phòng QLCL của 6 đơn vị giám sát định kỳ đều có điểm số cao hơn năm 2016 do đã cải tiến tốt hơn trong công tác quản lý chất lượng và quản lý hệ thống ISO 17025.

 

Kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐTĐ – nhận định: Với số lượng đăng ký mới trong năm 2017 tăng lên với 46 sản phẩm của 18 nhà máy thuộc 10 đơn vị đã cho thấy Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam đã có uy tín, được Hội viên mong muốn sử dụng ngày càng nhiều. Nhãn hiệu này đã được bảo hộ trong nước và một số thị trường nước ngoài như Đài Loan, Ấn Độ và đang đăng ký tại thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ. Hiệp hội khuyến khích các Hội viên tham gia đăng ký sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”, tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, giữ vững uy tín, việc thẩm định cần chặt chẽ hơn, các thành viên HĐTĐ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh Quy chế quản lý và sử dụng, Quy trình thẩm định, điều chỉnh các tiêu chí phù hợp với yêu cầu mới của thị trường, đồng thời có những biện pháp chế tài mạnh đối với các đơn vị vi phạm. Ngoài ra, Hiệp hội cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về Nhãn hiệu chứng nhận tại tất cả các sự kiện do Hiệp hội tổ chức và trên các ấn phẩm được Hiệp hội phát hành. Các đơn vị đã đạt Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” bắt buộc phải gắn tem nhãn có logo “Cao su Việt Nam” sau khi được cấp để tăng cường sự định vị và nhận diện của Cao su Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
Hội đồng Thẩm định họp xét chọn sản phẩm được mang Nhãn hiệu Cao su Việt Nam, ngày 24/11/2017
Ông Trần Minh – Tổ phó Tổ Chuyên gia, thành viên HĐTĐ phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Ông Tào Mạnh Cương – Thành viên HĐTĐ, Công ty CP Cao su Phước Hòa đóng góp ý kiến tại cuộc họp.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>