Tin tức

Cao su Điện Biên: Chi trả gần 1,2 tỷ đồng tiền mủ cao su cho người dân góp đất

24/08/2020

Ngày 17/8/2020, Công ty CP Cao su Điện Biên tổ chức chi trả gần 1,2 tỷ đồng tiền mủ cao su cho 562 hộ dân góp đất tại 9/9 bản có diện tích trồng cao su tại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).


 Cán bộ Công ty CP Cao su Điện Biên chi trả tiền mủ cao su cho người dân góp đất trồng cao su xã Mường Pồn (huyện Điện Biên)

Đây là số tiền Công ty chi trả cho người dân có đất góp trồng cao su hằng năm khi vườn cây đưa vào khai thác mủ. Cụ thể số tiền thanh toán lần này là tiền chia giá trị sản lượng bán mủ cao su thu hoạch năm 2019 và phần còn lại (trước đó đã thanh toán tạm ứng 80% giá trị khai thác mủ) năm 2018 của các hộ có đất góp trồng cây cao su. Giá mủ cao su quy khô dạng nước khai thác tại vườn quy đông đặc theo tiêu chuẩn của Công ty CP Cao su Điện Biên năm 2018 gần 21,98 triệu đồng/tấn; năm 2019 hơn 24,14 triệu đồng/tấn. Được biết trong đợt này, người dân góp đất trồng cao su tại xã các xã: Mường Pồn, Thanh Nưa và Hua Thanh (huyện Điện Biên) sẽ được chi trả gần 2 tỷ đồng tiền chia giá trị sản lượng bán mủ cao su thu hoạch năm 2019 và phần còn lại năm 2018. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân góp đất trồng cao su, UBND huyện Điện Biên chỉ đạo các xã vùng dự án thành lập Tổ giám sát sản lượng mủ cao su khai thác, theo dõi, ghi chép qua trình khai thác mủ cũng như giám sát trực tiếp tại các buổi chi trả tiền của Công ty CP Cao su Điện Biên đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng đối tượng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>