Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

Tổng cục Cao su Ấn Độ bắt đầu thu mua cao su

18/05/2020

Để giảm thiểu tình trạng khó khăn của các hộ cao su tiểu điền, Tổng cục Cao su Ấn Độ đã quyết định tham gia thu mua mủ cao su. 


Các công ty do Tổng cục Cao su Ấn Độ hỗ trợ đã xây dựng một kế hoạch hành động để thu mua cao su.Việc thu mua sẽ bắt đầu từ ngày 25/4/2020. Kế hoạch dự kiến sẽ ứng trước một số tiền cụ thể cho người trồng dựa trên chủng loại và số dư còn lại sẽ được thanh toán sau khi thị trường ổn định. Theo một thông các báo chí, Tổng cục sẽ thu mua lên đến 100 kg từ một hộ tiểu điền.

Bỏ qua những tin đồn trên các phương tiện truyền thông xã hội về tình trạng giảm giá, Tổng cục cho biết thị trường cao su sẽ tích cực một khi việc cắt giảm sản lượng là một phần của kế hoạch nới lệnh đóng cửa.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Nhân Võ lược dịch), nguồn: https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/rubber-board-to-start-procurement-from-today/article31426371.ece, ngày 24/4/2020.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>