Tin tức

TP.HCM: Thay đổi thời gian thu phí sử dụng công trình khu vực cảng biển

12/07/2021

Ngày 29/6/2021, Cảng vụ Đường thủy Nội địa TP.HCM thông báo về việc thay đối thời gian thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố.


 Thay đổi thời gian thu phí sử dụng công trình khu vực cảng biển kể từ 00 giờ ngày 01/10/2021

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa phòng chống một cách có hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, dựa trên cơ sở đề xuất của UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND về việc thay đổi thời gian thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.
Theo đó, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM thông báo về thay đổi thời gian thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM kể từ 00 giờ ngày 01/10/2021. Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và phối hợp thực hiện theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM; đồng thời đề nghị Quý cơ quan thông tin báo, đài hỗ trợ tuyền truyền nội dung thông báo này.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>