Tin tức >> Chính sách có liên quan

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng còn 1.000 đồng/lít

08/07/2022

Hiện nay, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít (theo Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 ). Tuy nhiên, do diễn biến giá xăng trên thị trường vẫn ở mức cao nên đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng xuống còn 1.000 đồng/lít. 


Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết 82/NQ-CP về Dự án Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Theo đó, yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì thực hiện thi hành quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Cụ thể, theo dự thảo Nghị quyết mới, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022 như sau: 
TT
Hàng hóa
Đơn vị tính
Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)
Hiện nay
Đề xuất
1
Xăng, trừ etanol
lít
2.000
1.000
2
Dầu diesel
lít
1.000
1.000
3
Dầu hỏa
lít
300
300
4
Dầu mazut
lít
1.000
1.000
5
Dầu nhờn
lít
1.000
1.000
6
Mỡ nhờn
kg
1.000
1.000
Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua thì thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ giảm còn 1.000 đồng/lít. 
Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15.
Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm 50% từ ngày 01/4/2022 đến hết 31/12/2022. 
Đơn cử, thuế bảo vệ môi trường với xăng giảm từ 4.000 đồng/lít xuống còn 2.000 đồng/lít

  Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>