Hoạt động

Áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia (cập nhật) trong lĩnh vực cao su

21/02/2017

 Căn cứ Quyết định số 4028/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực cao su,


 Hiệp hội Cao su Việt Nam thông báo các phiên bản cập nhật của Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong lĩnh vực cao su như sau:

1. TCVN 4856:2015 Latex cao su thiên nhiên cô đặc – Xác định trị số KOH (thay thế cho TCVN 4856:2007)
2. TCVN 4857:2015 Latex cao su thiên nhiên cô đặc– Xác định độ kiềm (thay thế cho TCVN 4857:2007)
3. TCVN 4860:2015 Cao su và chất dẻo– Polyme phân tán và các loại latex cao su– Xác định pH (thay thế cho TCVN 4860:2007)
4. TCVN 6090-1:2015 Cao su chưa lưu hóa – Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt – phần 1: Xác định độ nhớt Mooney (thay thế cho TCVN 6090-1:2010)
5. TCVN 6315:2015 Latex cao su – Xác định tổng hàm lượng chất rắn (thay thế cho TCVN 6315:2007)
6. TCVN 6323:2015 Cao su và các loại latex – Ký hiệu và tên gọi (thay thế cho TCVN 6323:1997)
Đề nghị các Hội viên áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia đã được công bố như trên. Trong quá trình áp dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng phản ánh kịp thời và cùng Hiệp hội đề xuất giải pháp tháo gỡ.
Để biết thông tin chi tiết của các Tiêu chuẩn trên, vui lòng liên hệđăng ký muatài liệuvới Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam hoặc Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh.


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>