Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Giới thiệu chức năng đọc ấn phẩm “Thông tin Chuyên đề Cao su” trực tuyến tại website Hiệp hội

02/03/2017

 Với nhiệm vụ cung cấp thông tin kịp thời cho Lãnh đạo Hiệp hội Cao su Việt Nam và các Hội viên trong tình hình thị trường, giá cả có nhiều biến động, ấn phẩm Thông tin Chuyên đề Cao su đã được xuất bản gồm các thông tin cập nhật về hoạt động chính trong tháng của Hiệp hội, tình hình thị trường, sản xuất, kinh doanh, chế biến, ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyên ngành cao su trong và ngoài nước, giới thiệu doanh nghiệp, văn bản pháp quy...


 Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin, ấn phẩm nhanh chóng, kịp thời của Hội viên, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã thực hiện thêm chức năng Đọc ấn phẩm trực tuyến tại website Hiệp hội www.vra.com.vn, trước mắt là Thông tin Chuyên đề Cao su hàng tháng.

Để đọc ấn phẩm trực tuyến, Quý Hội viên vui lòng thực hiện theo các bước sau:
1.    Đăng nhập vào tài khoản truy cập tại website www.vra.com.vn.
2.    Chọn mục “Thông tin nội bộ”.
3.    Tại mục “Ấn phẩm điện tử” (bên phải), chọn “Thông tin Chuyên đề Cao su”.
4.    Lựa chọn số kỳ của Thông tin Chuyên đề Cao su và nhấn vào nút “Xem trực tuyến”.
Trong trường hợp chưa nhận được tài khoản truy cập hoặc cần tư vấn hỗ trợ, vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (qua số điện thoại: 08.3932 6887 hoặc email: info@vra.com.vn).


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>