Hoạt động >> Hoạt động khác

VRA thành lập Ban Tư vấn phát triển ngành cao su

28/03/2016

Theo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 4 (2015 – 2017) ngày 31/7/2015, Hiệp hội cần tăng cường chức năng kiến nghị các chính sách phát triển ngành và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng cao su; xây dựng và triển khai đề án Thương hiệu ngành từ Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”; tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các Bộ, ngành và tham gia vào các tổ chức cao su quốc tế để đề xuất những giải pháp phát triển ngành cao su bền vững, cân đối cung cầu và giữ giá cao su ở mức hợp lý; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, nghiên cứu phát triển thị trường, tháo gỡ khó khăn về chính sách. 


Đồng thời, Hiệp hội cần tăng tính chuyên sâu trong công tác thông tin; sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su vào các nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội; gắn kết sự tham gia của Ban Chấp hành và Hội viên trong công tác vận động chính sách; đào tạo đội ngũ chuyên gia của Văn phòng Hiệp hội.  

Để hỗ trợ Ban Chấp hành và Văn phòng Hiệp hội triển khai thực hiện những nhiệm vụ trên, cần thành lập Ban Tư vấn phát triển ngành cao su gồm những chuyên gia có năng lực, uy tín, kinh nghiệm và trình độ phù hợp để kết nối, nghiên cứu và tư vấn những giải pháp hiệu quả cao. Ngày 29/02/2016, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam đã ký quyết định số 51/QĐ-HHCS về việc thành lập Ban Tư vấn phát triển ngành cao su.
Ban Tư vấn phát triển ngành cao su (Ban Tư vấn), trực thuộc Hiệp hội Cao su Việt Nam, được thành lập nhằm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mang tính vĩ mô của Hiệp hội Cao su Việt Nam trong giai đoạn mới như tăng cường chức năng kiến nghị các chính sách và giải pháp phát triển ngành; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho Hội viên hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cũng như kết nối, thu thập các ý tưởng, giải pháp của các cấp lãnh đạo, các chuyên gia đầu ngành để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội và của ngành, góp phần giúp Hiệp hội và ngành cao su phát triển vững mạnh.
Riêng trong nhiệm kỳ 4 (2015 – 2017), Ban Tư vấn sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như đề xuất mô hình và giải pháp quản lý chất lượng cao su Việt Nam; triển khai Đề án Thương hiệu ngành cao su Việt Nam; đề xuất những chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho ngành cao su phát triển bền vững và nâng cao giá trị gia tăng; đóng góp những giải pháp cân đối cung cầu giúp cải thiện giá cao su thiên nhiên…
Đối với nhân sự thuộc Ban Tư vấn, theo ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Hiệp hội, Tiến sĩ Trần Thị Thúy Hoa (nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội từ tháng 6/2004 – 6/2012, nguyên Chánh Văn phòng Hiệp hội từ tháng 7/2012 – 12/2015) sẽ giữ chức danh Trưởng Ban Tư vấn phát triển ngành cao su từ ngày 01/3/2016. Số lượng và nhân sự khác của Ban Tư vấn sẽ do Trưởng Ban đề xuất và Chủ tịch Hiệp hội quyết định bổ nhiệm trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ.
(Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>