Hoạt động

Website hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua COVID-19

24/05/2021

Website: https://hotro.vibonline.com.vn/ là website do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng và quản trị trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid-19. Đây là dự án thuộc Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) được thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đang phải đương đầu với những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với nhiệm vụ: "Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn thực thi chính sách, pháp luật; phổ biến, cung cấp, hỗ trợ thông tin kinh doanh, khoa học kỹ thuật cho cộng đồng doanh nghiệp" (Khoản 6, Điều 6, Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), VCCI đã xây dựng và phát triển hotro.vibonline.com.vn nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.
Mục tiêu của website nhằm:
·   Thông tin về các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19
·   Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, tiếp cận các ưu đãi, hỗ trợ
·   Tiếp nhận các ý kiến góp ý, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm tốt
Vào website Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid 19, bạn có thể:
·   Cập nhật các gói hỗ trợ hiện hành của nhà nước dành cho các doanh nghiệp vượt qua Covid-19
·   Cập nhật các chính sách, thông tin hỗ trợ theo lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp
·   Tìm kiếm các văn bản chính sách hỗ trợ theo Bộ ngành, địa phương ban hành văn bản
·   Tham gia các diễn đàn trao đổi về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19
·   Chia sẻ các kinh nghiệm tốt đã được áp dụng tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19
·   Các thông tin liên quan khác.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>