Hoạt động

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021

06/06/2022

Năm 2022, Bộ Công Thương đề nghịHiệp hội Cao su Việt Nam tiếp tục triển khai tổ chức xét chọn và đề cử danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021như sau:  


         A. Đối tượng xét chọn: Các Hội viên được thành lập theo pháp luật Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu mặt hàng cao su nguyên liệu, cao su thành phẩm, sản phẩm gỗ cao su và sản phẩm cơ khí ngành cao su (Lưu ý: không xét chọn riêng lẻ các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp).

B. Quyền lợi của các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín: Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được hỗ trợ các hoạt động sau:
1. Quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử và các tạp chí của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương.
2. Sử dụng miễn phí logo Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.
3. Ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức.
4. Nhận miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
5. Tham gia miễn phí các khóa đào tạo về thương mại điện tử, các khóa tập huấn/phổ biến về thông tin thị trường, về các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương do Bộ Công Thương tổ chức.
6. Giới thiệu trực tiếp đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu.
Lưu ý: Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật Việt Nam, hoặc bị các cơ quan chức năng nước nhập khẩu cảnh báo, các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam xử lý vi phạm, các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, về chất lượng sản phẩm doanh nghiệp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” trong năm được xét chọn và không được xét chọn trong năm tiếp theo.
C. Tiêu chí xét chọn:
1. Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn.
2. Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu.  
3. Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.
4. Có kim ngạch xuất khẩu trong năm xét chọn được tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đạt mức tối thiểu:
+ Cao su nguyên liệu:    7.200.000 USD   
+ Sản phẩm gỗ cao su: 18.600.000 USD
+ Sản phẩm cơ khí:        7.500.000 USD
D. Hồ sơ đăng ký xét chọn: Doanh nghiệp trực thuộc nhiều đơn vị, chỉ gửi hồ sơ đăng ký về 01 trong 03 đơn vị xét chọn (Bộ chủ quản hoặc Hiệp hội hoặc Sở Công Thương). Lập hồ sơ theo từng mặt hàng, mỗi mặt hàng 02 bộ hồ sơ, gồm:
1. Đơn đăng ký “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021” (theo mẫu đính kèm):02 bản chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xét chọn nhiều mặt hàng thì Đơn đăng ký của doanh nghiệp phải kê khai cụ thể từng mặt hàng.
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đầu tư:02 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).
3. Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận:về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.
4. Báo cáo tổng kết /Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của đơn vị (Mẫu nộp cho Cục Thuế).
Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét chọn về Văn phòng Hiệp hội: Trước ngày 01/07/2022.
Xin vui lòng nhấn vào nút "Tải về" để xem thông tin chi tiết.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>