Hoạt động

Tham dự Hội thảo trực tuyến “Giới thiệu RubberWay và cách ứng dụng này có thể đóng góp vào các mục tiêu của GPSNR”

16/05/2022

Ngày 11/4/2022, đại diện Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) đã tham gia Hội thảo trực tuyến “Giới thiệu RubberWay và cách ứng dụng này có thể đóng góp  vào các mục tiêu của Nền tảng toàn cầu về Cao su thiên nhiên bền vững (GPSNR)” do Michelin – đơn vị phát triển RubberWay – tổ chức.


RubberWay là một ứng dụng di động, được tạo ra để trở thành giải pháp lập bản đồ rủi ro về môi trường và xã hội xuyên suốt chuỗi cung ứng cao su thiên nhiên (CSTN). Để bắt đầu quá trình đánh giá rủi ro, RubberWay cung cấp bảng câu hỏi bằng ngôn ngữ địa phương nhằm thu nhập dữ liệu về các phương pháp thực hành, phương pháp hoạt động trong các khâu dọc theo chuỗi cung, tập trung vào các chủ đề lớn như: Tôn trọng con người; Bảo vệ môi trường; Đào tạo về nông nghiệp và Tính minh bạch trong thương mại. Hiện nay chi phí phát triển, vận hành ứng dụng do Michelin và Continental chi trả, với các nhà cung ứng, đại lý/trung gian, đại điền hoặc các nhà máy đóng vai trò trực tiếp trả lời bảng câu hỏi và cung cấp thông tin. Đồng thởi, các đối tượng trên cũng có thể tiến hành kết nối, khảo sát các hộ tiểu điền để thu thập dữ liệu ở khâu trồng cao su cũng như cung cấp nguyên liệu đầu vào. Dữ liệu từ các nhóm đối tượng sau đó được tổng hợp và phân tích trên một trang web, và các điểm rủi ro của từng chủ đề lớn sẽ được chấm điểm cụ thể cũng như hiển thị trên bản đồ theo khu vực khảo sát, giúp người truy cập dễ dàng theo dõi. Với bảng câu hỏi được soạn thảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, RubberWay có để đánh giá rủi ro của từng giai đoạn trong chuỗi cung.

Đặc biệt, RubberWay được phát triển để giải quyết thách thức liên quan đến sự phức tạp trong chuỗi cung của ngành CSTN, vốn phụ thuộc rất lớn vào các hộ tiểu điền. Được thiết kế theo hình thức ứng dụng di động, RubberWay đã khắc phục các vấn đề về khả năng tiếp cận khi người phỏng vấn có thể dễ dàng được đào tạo để thực hiện khảo sát, thu nhập dữ liệu tại các vườn cây của tiểu điền. Đối với doanh nghiệp thu mua từ số lượng tiểu điền lớn, họ có thể khảo sát một bộ phận các hộ trong khu vực nhằm xác định, đánh giá các rủi ro chính và từ đó xây dựng các dự án xử lý rủi ro nhanh chóng, hiệu quả.
Ngoài ra, RubberWay được phát triển với sự chú trọng vào việc cung cấp dữ liệu cho các thành phần trong Khung chính sách của GPSNR. Một phân tích chéo đã xác định rằng thông tin của bảng câu hỏi RubberWay đóng góp vào 33 trong số 37 thành phần trong Khung chính sách này. Điều đó có nghĩa là RubberWay có thể đáp ứng yêu cầu hoặc cung cấp dữ liệu cho thấy tiến trình phát triển để đáp ứng các thành phần chính sách. Hiện nay, RubberWay đã thu thập phản hồi từ hơn 50.000 tiểu điền, là cơ sở dữ liệu lớn và nguồn thông tin cho các bên trong ngành để xây dựng các chương trình nâng cao năng lực cho các hộ, phù hợp với thành phần 5.1 trong khung chính sách của GPSNR: Cung cấp hoặc hỗ trợ đào tạo cho các nhà sản xuất CSTN, bao gồm cả các hộ tiểu điền, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng.
Văn phòng HHCSVN (Hương Giang)
Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>