Thông tin hội viên

Cao su Đắk Lắk (DRI): Quý I/2021 đạt 16,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 35,5% kế hoạch năm

19/04/2021

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán DRI – UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021.


Theo đó, quý I/2021, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 124,5 tỷ đồng, tăng 137,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá vốn hàng bán đạt 82,4 tỷ đồng, tăng gần 80% dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 42,1 tỷ đồng, gấp 6,3 lần. Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 881 tỷ đồng, giảm 27,2%; chi phí tài chính tăng 43,6% lên mức 11,2 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng tăng 267,6% lên 6,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,8% đạt 4,1 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 21,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 8,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2021 đạt 16,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 9,1 tỷ đồng. Do trong quý I/2021, sản lượng bán tăng 212,4% (3.126,09/1.471,8 tấn). Giá bán mủ bình quân tăng 136,8% (1.692,73/ 1.237,4 USD/tấn). Tính đến hết ngày 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.157,8 tỷ đồng, giảm 4,1% so với số liệu ghi nhận hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp hiện còn 367,3 tỷ đồng, giảm gần 16%.
Ngày 15/4 tới đây, Công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT đã dự kiến sơ bộ kế hoach kinh doanh năm 2021 đạt 586,9 tỷ đồng doanh thu thuần; 60,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 45,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, với kết quả quý I, Công ty đã hoàn thành 21,2% kế hoạch doanh thu thuần và 35,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/4, cổ phiếu DRI tăng 3,26% lên mức giá 9.500 đồng/CP.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>