Thông tin hội viên

Gỗ Thuận An bi quan về triển vọng 2024, lo ngại cạnh tranh giá bán

04/03/2024

Doanh thu 2023 của Gỗ Thuận An xuống mức thấp nhất 16 năm qua do thiếu đơn hàng. Năm 2024, Công ty kỳ vọng doanh thu sẽ trở lại đà tăng trưởng, nhưng lợi nhuận dự kiến đi lùi.
 


Công nhân tại Nhà máy của Gỗ Thuận An
CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa công bố Báo cáo thường niên 2023. Nhìn lại, Ban lãnh đạo Công ty đánh giá 2023 là một năm đầy biến động, từ chính trị thế giới đến kinh tế toàn cầu khiến hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, đặc biệt là ngành sản xuất, chế biến gỗ.
Với tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, cộng thêm nguồn nguyên liệu gỗ tăng giá, trong khi giá sản phẩm đầu ra ngày càng thấp, yêu cầu chất lượng ngày càng cao, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Kết quả, doanh thu 2023 của GTA xuống mức thấp nhất 16 năm qua (kể từ 2008), đạt 249 tỷ đồng, giảm 49% so với năm trước và mới thực hiện được 75% kế hoạch năm. Nhờ tiết giảm đáng kể chi phí, lãi ròng gần như tương đương nền thấp cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng, vượt 9% mục tiêu lợi nhuận năm. Về hạng mục đầu tư, năm 2023, GTA đã thực hiện 1 hạng mục với giá trị 188 triệu đồng, còn hạng mục xây tường rào và cổng Công ty gần 1,7 tỷ đồng đang thực hiện dở dang và dự kiến hoàn thành trong năm 2024.
Ban lãnh đạo GTA dự kiến 2024 vẫn là năm khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và Công ty nói riêng, tình hình thiếu đơn hàng còn kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ cạnh tranh về giá bán sản phẩm để lấy đơn hàng sản xuất, làm mặt bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra càng thấp, gây khó cho Công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất. Trên cơ sở đó, GTA đặt kế hoạch tổng doanh thu và lãi ròng 2024 đạt lần lượt 273,5 tỷ đồng (tăng 3% so với thực hiện năm 2023) và 8,6 tỷ đồng (giảm 17%). Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 5%, giảm so với mức 5,5% đề ra cho năm 2023. Thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng, giảm nhẹ 3%.
Tại ngày 31/12/2023, tổng số nhân viên của Công ty là 529 người, giảm 130 người so với năm trước. Năm 2024, GTA sẽ tập trung phát triển sản xuất tại chi nhánh Bình Phước, tận dụng hết năng lực hiện có của chi nhánh; xây dựng mở rộng thêm 2 nhà xưởng và 1 văn phòng làm việc. Đồng thời, sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi công năng nhà máy Thuận An theo đề án của tỉnh Bình Dương về việc di dời các công ty chế biến gỗ ngoài khu công nghiệp.

Thế Mạnh, nguồn: https://fili.vn/2024/03/go-thuan-an-bi-quan-ve-trien-vong-2024-lo-ngai-canh-tranh-gia-ban-737-1160297.htm, ngày 01/3/2024 (T.Ng trích dẫn)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>