Thông tin hội viên

Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015 về mặt hàng cao su

16/12/2016

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4769/QĐ-BCT ngày 06/12/2016 về việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015.


Đối với mặt hàng cao su, trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Cao su Việt Nam và các cơ quan, tổ chức đăng ký xét chọn, Bộ Công Thương đã xét chọn 32 doanh nghiệp ngành cao su đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015, trong đó có 29 doanh nghiệp là Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam.

 

STT

“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015
(Mặt hàng cao su)

Hội viên VRA

1

Bình Phước Bigimexco - Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước

x   

2

Á Châu Tài Nguyên - Công ty CP Á Châu Tài Nguyên

x   

3

Bà Rịa - Công ty CP Cao su Bà Rịa

x   

4

Bình Long - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

x   

5

Casumina - Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam

x   

6

Chư Păh - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh

x   

7

Đà Nẵng DRC - Công ty CP Cao su Đà Nẵng

x   

8

Dầu Tiếng - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

x   

9

Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai

x   

10

Đông Nam Á - Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á

x   

11

Đồng Phú - Công ty CP Cao su Đồng Phú

x   

12

Hoa Sen Vàng - Công ty TNHH SX và TM Hoa Sen Vàng

x   

13

Hòa Thuận - Công ty TNHH TM Hòa Thuận

x   

14

Hoàng Dũng - Công ty TNHH TM Hoàng Dũng

x   

15

Huy và Anh em  - Công ty TNHH MTV Huy và Anh em

x   

16

Liên Anh - Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh

x   

17

Lợi Lợi - Công ty TNHH MTV Lợi Lợi

 

18

Lưu Gia - Công ty TNHH TM và DV Lưu Gia

x   

19

Nam Cường - Công ty TNHH SX TM DV Nam Cường

x   

20

Nhật Nam - Công ty TNHH SX TM Nhật Nam

x   

21

Petrolimex Pitco - Công ty CP XNK Petrolimex

x   

22

Phú Riềng - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

x   

23

Phước Hòa - Công ty CP Cao su Phước Hòa

x   

24

PTN - Công ty TNHH Phát triển PTN

x   

25

R1 - Công ty TNHH R1 International (VN)

x   

26

Tân lúa Vàng - Công ty TNHH Trục chà lúa Tân lúa Vàng

 

27

Tập đoàn cao su - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

x   

28

Thống Nhất RUTHIMEX - Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất

x   

29

Thuận Lợi - Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi

x   

30

Vạn Lợi - Công ty TNHH Vạn Lợi

 

31

Vạn Xuân - Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Xuân

x   

32

Việt Phú Thịnh - Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh

x   

 

Để xem chi tiết Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015 về mặt hàng cao su, vui lòng tham khảo trong tập tin đính kèm.

 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>