Thông tin hội viên

Nhiều nông trường Cao su Dầu Tiếng sớm hoàn thành kế hoạch năm

15/12/2016

Ngày 5/12/2016, 2 Nông trường (NT) Long Nguyên và Long Tân thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức lễ mừng công hoàn thành kế hoạch năm 2016, trong đó NT Long Nguyên là đơn vị hoàn thành sớm nhất Công ty.


NT Long Nguyên nhận kế hoạch khai thác 1.560 tấn, kết quả thực hiện đến hết ngày 01/12 là 1.562,788 tấn, về trước thời gian 30 ngày. Tính đến ngày 05/12, toàn NT có 10/10 tổ khai thác và 225/281 CN hoàn thành kế hoạch sản lượng, với tay nghề hạng AB đạt gần 97%. Dự kiến đến ngày 31/12, NT vượt khoảng 10% kế hoạch.

NT Long Tân nhận kế hoạch khai thác 1.150 tấn, đến ngày 02/12 đã thực hiện gần 1.153 tấn, đạt 100,23% kế hoạch năm, ước tính đến ngày 31/12 khai thác 1.290 tấn, đạt 112,17% kế hoạch năm… Với thành tích trên, hai nông trường Long Nguyên và Long Tân được Công ty tặng Giấy khen và thưởng mỗi đơn vị 60 triệu đồng.
Năm 2016 này, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhận kế hoạch 26.650 tấn, đến ngày 04/12 đã đạt 24.116 tấn, tỷ lệ 90,52%. Dự kiến đến cuối năm, Công ty thực hiện hơn 27.000 tấn. Ngoài hai NT Long Nguyên, Long Tân, nhiều NT khác cũng sắp hoàn thành kế hoạch năm; tính đến ngày 04/12 có NT An Lập (98,15%), NT Minh Tân (95,62%), NT Long Hòa (91,71%), NT Phan Văn Tiến (91,64%)…


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>