Thông tin hội viên

Sức trẻ trong công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật

04/01/2022

Đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam với sức trẻ và tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết đã khẳng định rõ nét những đóng góp tích cực trong công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT). Mỗi một nghiên cứu đưa ra thực nghiệm thành công đã đóng góp một phần vào sự phát triển của ngành cao su.


 Anh Trương Văn Hải – Bí thư Đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam nhận bằng khen của Đoàn Khối DNTW

Do đặc thù là một viện nghiên cứu về cây cao su, các hoạt động Đoàn luôn gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Ban chấp hành Đoàn thanh niên (BCH ĐTN) Viện đã xây dựng các công trình thanh niên gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật. Chủ động tổ chức nhiều hình thức hoạt động nhằm phát huy sáng kiến, sáng tạo, tiềm lực của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh của Viện.
Để phát huy tính năng động, sáng tạo của ĐVTN, BCH Đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ sinh hoạt học thuật “Nghiên cứu giỏi – Chuyển giao tốt”. Câu lạc bộ là nơi ĐVTN, nghiên cứu viên trẻ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật. Đồng thời là nơi để các bạn có điều kiện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho thành công chung của Viện. Hàng năm có hơn 30 lượt ĐVTN tham gia thực hiện ít nhất 16 đề tài nghiên cứu các cấp (1 đề tài cấp Bộ, 5 đề tài cấp Tập đoàn, 8 đề tài hợp tác, 2 đề tài cấp Viện), có 78 lượt ĐVTN tham gia 30 công trình chuyển giao KHKT.
Các kết quả nghiên cứu đã trở thành giải pháp then chốt giúp các công ty trong ngành nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây, đảm bảo tính hiệu quả trong SXKD, hướng đến mục tiêu sản xuất cao su bền vững. ĐTN Viện đã đạt được nhiều thành tích, như: Công trình cấp Khối DNTW về phần mềm quản lý ĐVTN; Ý tưởng Sáng tạo VRG về Nhịp độ cạo thấp D4; Giải pháp hữu ích về phương pháp đánh giá nhanh hàm lượng đường sucrose trong mủ cao su và rất nhiều các công trình khác. Năm 2021, ĐTN Viện tiếp tục được Đoàn Khối DNTW công nhận giải pháp “Thu mủ đông tự nhiên tại lô giúp nâng cao năng suất lao động, giảm công lao động cạo mủ” là đề tài sáng tạo tiêu biểu Khối giai đoạn 2020 – 2021. Ngoài ra, ĐTN Viện còn thực hiện 28 ý tưởng sáng tạo trên trang website ytuongsangtao.net và nhiều ý tưởng sáng tạo trên trang website: ytuongsangtaovrg.rubbergroup.vn.
Nổi bật là Chi đoàn Hành Chính – Nghiên cứu, năm 2021 vinh dự là chi đoàn mạnh tiêu biểu cấp toàn quốc và cá nhân bí thư chi đoàn tiêu biểu cấp Trung ương trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Chị Nguyễn Vũ Ngọc Anh – Bí thư Chi đoàn Hành Chính – Nghiên cứu chia sẻ: “Trong thời gian qua, tôi luôn xung kích trong các hoạt động nghiên cứu, như các công trình nghiên cứu về nhân dòng vô tính cây cao su bằng phương pháp nuôi cấy mô, ứng dụng sản xuất cây giống bầu luyện rễ, hay giải pháp hữu ích đánh giá nhanh hàm lượng đường sucrose trong mủ bằng chỉ thị màu, viên sủi Coalatex đánh đông mủ cao su tại vườn cây…”. Từ những hoạt động thực tiễn, ĐVTN Viện từng bước trưởng thành về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>