Thông tin hội viên

Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau khi điều chỉnh giảm kế hoạch vào phút chót

03/01/2023

 Ước tính quý IV năm nay, VRG đạt khoảng 12.298 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế khoảng 1.122 tỷ đồng.


 Ảnh minh họa

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào ngày 27/12/2022. Tại hội nghị, Tập đoàn cho biết kết quả ước thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 của VRG cụ thể: sản lượng cao su khai thác đạt 429.852 tấn (đạt 106%), cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ đạt 501.322 tấn (đạt 100%); thu mua đạt 80.150 tấn (đạt 100%). Tổng doanh thu hợp nhất 28.600 tỷ đồng (đạt 101,1%); tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.200 tỷ đồng (đạt 106,1% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước 4.000 tỷ đồng (đạt 127%). Lũy kế 9 tháng đầu năm, VRG ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.302 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.078 tỷ đồng. Với kết quả này, ước tính quý IV năm nay, VRG đạt khoảng 12.298 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế khoảng 1.122 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Đáng chú ý, nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 28/12 mới đây của VRG vừa thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Sau điều chỉnh, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2022 giảm từ 29.707 tỷ đồng xuống 28.280 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất lần lượt ở mức 4.900 tỷ đồng và 3.880 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% và 27% so với kế hoạch ban đầu. Như vậy, nếu giữ nguyên kế hoạch ban đầu, VRG sẽ không hoàn thành kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận năm nay.
Giải thích nguyên nhân điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 giảm, VRG cho biết do sự xung đột của một số nước trên thế giới làm ảnh hưởng đến tiêu thụ và giá bán các sản phẩm chính của Tập đoàn, chưa thoái vốn được như kế hoạch được giao, các đơn vị thành viên Tập đoàn chưa thực hiện được việc bàn giao đất do đang trong thời gian chờ đợi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, lập dự phòng do suy giảm giá trị đầu tư sang Lào do sự suy giảm giá trị của đồng Kip Lào trong kỳ lập báo cáo.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>