Thông tin

Nhãn hiệu chứng nhận CAO SU VIỆT NAM được đăng ký bảo hộ tại Ấn Độ từ tháng 02 năm 2017

19/04/2017

Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 237640 cho Hiệp hội Cao su Việt Nam là chủ Giấy chứng nhận của Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SUVIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” (Nhãn hiệu) theo Quyết định số 77168/QĐ-CSHTT ngày 22/12/2014, vào cuối năm 2016, Hiệp hội đã triển khai thẩm định và cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu này cho 22 sản phẩm đạt các tiêu chí chất lượng và uy tín thuộc 11 nhà máy của 6 Hội viên tiên phong gồm: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk; Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn; Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng; Công ty TNHH MTV Cao su Phước Hòa.


Nhằm tạo điều kiện cho các mặt hàng cao su thiên nhiên của Việt Nam có gắn nhãn “Cao su Việt Nam / Viet Nam Rubber” được lưu thông thuận lợi tại Ấn Độ – một trong ba thị trường trọng điểm của Việt Nam, Hiệp hội đã nộp đơn đăng ký tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Ấn Độ ngày 21/01/2016 với số đơn là 3164958.

Đến ngày 16/02/2017, Nhãn hiệu “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Ấn Độ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 1473599, có thời hạn 10 năm và có thể gia hạn.
Hiệp hội Cao su Việt Nam Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>