Tin tức

IRSG thông báo về nhân sự mới

19/01/2016

 Trong tháng 12/2015 và tháng 01/2016, Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG) đã tuyển dụng 02 nhân sự mới nhằm phát triển lĩnh vực thống kê và phân tích chuyên sâu về ngành cao su. 


 02 nhân sự mới của IRSG đều là những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích thị trường và thống kê. Thông tin chi tiết về 02 nhân sự mới như sau:

1. Bà Ting Bing Hui: Bà Ting là Nhà Phân tích Thị trường của Tập đoàn Goodyear Orient (Singapore). Từ ngày 04/01/2016, Bà sẽ tham gia vào hoạt động của IRSG dưới hình thức bán thời gian, 02 ngày/tuần trong thời gian 6 tháng, với công việc chuyên môn là xây dựng mô hình thuật toán kinh tế và thống kê số liệu. Email liên hệ: tingbh@rubberstudy.com.
2. Ông Guo Jianfeng: Từ ngày 04/01/2016, ông Guo sẽ tham gia chính thức vào IRSG trong hoạt động thống kê, phân tích và dự báo. Trước khi tham gia vào IRSG, ông Guo công tác tại Tập đoàn Phát triển Cao su Hải Nam (Singapore) với vị trí Nhà Phân tích Thị trường và Giao dịch viên Cao su. Email liên hệ: guojf@rubberstudy.com.
 
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Chí Dương)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>