Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Góp ý các dự thảo chính sách của Bộ ngành

19/01/2016
Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam đã tham gia góp ý đối với một số dự thảo chính sách của các Bộ ngành liên quan, như sau:

 


 -      Góp ý dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính, đã gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (văn bản số 170/HHCS ngày 01/7/2015);

-      Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, đã gửi Vụ Tổ chức cán bộ (văn bản số 175/HHCS ngày 02/7/2015);
-      Góp ý Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (sửa đổi),  đã gửi VCCI (văn bản số 176/HHCS ngày 176/HHCS ngày 02/7/2015);
-      Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia, đã gửi VCCI (văn bản số 256/HHCS ngày 18/8/2015);
-      Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, đã gửi VCCI (văn bản số 260/HHCS ngày 20/8/2015);
-      Góp ý Dự thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường, đã gửi VCCI (văn bản số 262/HHCS ngày 23/8/2015);
-      Góp ý Dự thảo Thông tư thu nộp thuế đối với hàng hoá XNK, thu phí, lệ phí của các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố qua một cửa quốc gia, đã gửi VCCI (văn bản số 266/HHCS ngày 31/8/2015).
Nội dung văn bản có thể tải về từ website của Hiệp hội, địa chỉ: www.vra.com.vn (mục Hoạt động>Văn bản) hoặc liên hệ Văn phòng Hiệp hội để biết thêm thông tin chi tiết.
 

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Việt Hồng tổng hợp)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>